Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Zmluva o spolupráci
46/22
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
17. Október 2022
Rámcová dohoda
45/22
Doplnená
49 915,80 € M-NOVOMAX-D, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
13. Október 2022
Rámcová dohoda
39/22
63 757,68 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
13. Október 2022
Rámcová dohoda
43/22
Doplnená
32 943,52 € Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
13. Október 2022
Rámcová dohoda
42/22
38 733,77 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
13. Október 2022
Rámcová dohoda
40/22
Doplnená
4 767,60 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
13. Október 2022
Rámcová dohoda
41/22
29 582,29 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
3. Október 2022
Rámcová zmluva
38/22
0,00 € Enviconsult spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
13. September 2022
Dohoda o poskytnutí grantu č. SB-11-2022-01
37/22
1 500,00 € Nadácia Ekopolis Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
12. September 2022
Zmluva č. S 1/2022 o platení za sociálnu službu p. Miček Martin
S1-57/2022
Doplnená
0,00 € Agnesa Mičeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. August 2022
Darovacia zmluva
36/22
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
24. August 2022
Rámcová dohoda
35/22
0,00 € VB SP s.r.o., r.s.p Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
8. August 2022
Darovacia zmluva
34/22
299,90 € Katarína Kolčáková OZ KOMPA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Júl 2022
Zmluva č. P13/2022 o platení úhrady za sociálnu službu p. Golema Marek
P13/2022
0,00 € doc. PaedDr. Martin Golema, PhD. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Júl 2022
Zmluva č. P16/2022 o platení úhrady za sociálnu službu p. Trangoš Peter
P16/2022
0,00 € Marta Trangošová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Júl 2022
Zmluva č. P15/2022 o platení úhrady za sociálnu službu p. Vaněk Jozef
P15/2022
0,00 € Tatiana Mišutková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Júl 2022
Zmluva č. P14/2022 o platení úhrady za sociálnu službu p. Maľa Marek
P14/2022
0,00 € Anna Maľová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.15 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Linková Dagmar
S1-56/2022
0,00 € Andrea Berčíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.11 k Zmluve č. S 1/2017 o platení úhrady za sociálnu službu p. Kúthová Viera
S1-48/2022
0,00 € Júlia Kúthová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.4 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Bartoš Jaroslav
S1-53/2022
0,00 € Tatiana Bartošová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium