Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 29/2023
26/2023
0,00 € Férová Nadácia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Maliničová Helena
S 39/2023
0,00 € Andrea Sitarčíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 19 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Allerámová Daniela
S 43/2023
0,00 € Dušan Allerám Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 3 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Furimská Dominika
S 35/2023
0,00 € Ing. Ján Furimský Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Matys Jozef
S 37/2023
0,00 € Mária Gréta Matysová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 11 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Doleželová Michaela
Dodatok č. 11 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Doleželová Michaela
0,00 € Ján Doležel Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. P8/2015 Báťka Peter
Dodatok č. 7 k Zmluve č. P8/2015
0,00 € Báťka Peter Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P19/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Petra Petríčková
P19/2023
0,00 € Emília Golianová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P21/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Lenka Snopková
P21/2023
0,00 € Lenka Snopková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P22/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Golema Marek
P22/2023
0,00 € Mgr. Silvia Golemová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P15/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Daniel Jančík
P15/2023
0,00 € Branislav Jančík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P16/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Martin Kršačok
P16/2023
0,00 € Iveta Políčeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 1 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Tureková Ľubica
S 52/2023
0,00 € Milada Tureková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 15 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Lepiešová Janka
S 46/2023
0,00 € Norbert Gutten Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 6 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Bartoš Jaroslav
S 47/2023
0,00 € Tatiana Bartošová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 8 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Slamková Anna
S 41/2023
0,00 € PhDr. Ivica Kaššayová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 10 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Longauer Patrik
S 32/2023
0,00 € Ing. Mária Krnáčová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 10 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Mlynárik Martin
S 33/2023
0,00 € Ondrej Mlynárik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 12 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Uhríková Anna
S 34/2023
0,00 € Marian Uhrík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 17 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Mišutková Štefánia
S 36/2023
0,00 € Lýdia Mišutková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium