Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Dodatok č.13 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Lepiešová Janka
S1-52/2022
0,00 € Norbert Gutten Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.6/2022 k Zmluve č. P1/2014 o platení úhrady za sociálnu službu p. Baďová Lýdia
P1-6/2022
0,00 € Mária Baďová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.5 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Horvát Michal
S1-54/2022
0,00 € Júlia Sedláčková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č. 14 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Kontilová Ľudmila
S1-34/2022
0,00 € Mgr. Chmulíková Ľudmila Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Mlynárik Martin
S1-36/2022
0,00 € Ondrej Mlynárik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.4/2022 k Zmluve č. P10/2017 o platení úhrady za sociálnu službu p. Celanová Nina
P10-4/2022
0,00 € Nadežda Celanová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.7 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Fialová Blažena
S1-44/2022
0,00 € Michaela Fialová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. S 1/2021 o platení úhrady za sociálnu službu p. Matys Jozef
S1-40/2022
0,00 € Mária Gréta Matysová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022/0408009
33/22
0,00 € Nadácia EPH Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
28. Jún 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu č. P1/2022 p. Marcel Pikla
P1/2022
0,00 € Mgr. Ivana Piklová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
28. Jún 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
31/22
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
16. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
29/22
1 750,00 € Férová Nadácia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Máj 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov
21/22
0,00 € Verejná knižnica Mikuláša Kováča Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022 01 05
2022 01 05
700,00 € Nadácia Henkel Slovensko Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmlôuve na rok 2022
0,00 € Základná odborová organizáciea SOZZASa pri DDaDSS Senium Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
25. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1871/2021/OS o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby
1871/2021
Doplnená
6 581,34 € Prešovský samosprávny kraj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
25. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy majetku Banskobystrického samosprávneho kraja
15/22
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
22. Apríl 2022
Zmluva 122025588 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
122025588
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
7. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
13/22
28 104,10 € Chrien, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium