Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Zmluva o zverení majetku BBSK
32/23
6 790,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
4. Október 2023
Zmluva S76/2023 o platení úhrady za sociálnu službu p. Bottová Terézia
S76/23
0,00 € Miroslava Bottová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
25. September 2023
Dodatok č. 8/2023 k Zmluve č. P8/2015 o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 8/2023 k Zmluve č. P8/2015 o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Peter Báťka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Chlupis Miroslav
S74/2023
0,00 € Zuzana Chlupisová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 20 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Minčevová Soňa
S67/2023
0,00 € Vladimír Minčev, Ing. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 20 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Allerámová Daniela
S68/2023
0,00 € Dušan Allerám Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 16 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Lepiešová Janka
S70/2023
0,00 € Norbert Gutten Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 14 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Kormanovič Tomáš
S64/2023
0,00 € Roman Kormanovič Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Furimská Dominika
S61/2023
0,00 € Ján Furimský, Ing. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Turoň Jakub
P8/2023
0,00 € Bc. Miriam Turoňová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Slamková Anna
S66/2023
0,00 € Ivica Kaššayová, PhDr. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 11 k zmluve S1/2019 o platení úhrady za soc. službu Longauer Patrik
S59/2023
0,00 € Mária Krnáčová, Ing. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 11 k zmluve S1/2019 o platení úhrady za soc. službu Mlynárik Martin
S60/2023
0,00 € Ondrej Mlynárik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Bartoš Jaroslav
S71/2023
0,00 € Tatiana Bartošová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 8 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Horvát Michal
S72/2023
0,00 € Júlia Sedláčková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 18 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Linková Dagmar
S73/2023
0,00 € Andrea Berčíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 9/2023 k zmluve P3/2014 o platení úhrady za soc. službu
Dodatok č. 9/20263 k zmluve P3/2014
0,00 € Gabriela Rozebergerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 11 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Fialová Blažena
S65/2023
0,00 € Michaela Fialová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 13 k zmluve S1/2019 o platení úhrady za soc. službu Belica Boris
S 55/2023
0,00 € Erika Belicová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 12 k zmluve S1/2019 o platení úhrady za soc. službu Doleželová Michaela
D56/2023
0,00 € Ján Doležel Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium