Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Rámcová dohoda - pekárenské výrobky
42/23
13 522,46 € GM plus,s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
23. Október 2023
Darovacia zmluva na toaletný papier
36/23
0,00 € SHP Harmanec, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
11. Október 2023
Dodatok k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu Bučko Peter
S78/23
0,00 € Bučko Dušan Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
10. Október 2023
Zmluva o inzercii
35/23
31,20 € Region press, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
10. Október 2023
Dodatok k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu Madošová Anna
S77/2023
0,00 € Madošová Margita Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
6. Október 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
34/23
0,00 € Profi výťahy, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
6. Október 2023
Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo na servis zdvíhacích zariadení
33/23
0,00 € Profi výťahy, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. Október 2023
Zmluva o zverení majetku BBSK
32/23
6 790,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
4. Október 2023
Zmluva S76/2023 o platení úhrady za sociálnu službu p. Bottová Terézia
S76/23
Doplnená
0,00 € Miroslava Bottová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
25. September 2023
Dodatok č. 8/2023 k Zmluve č. P8/2015 o platení úhrady za sociálnu službu
Dodatok č. 8/2023 k Zmluve č. P8/2015 o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Peter Báťka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Chlupis Miroslav
S74/2023
0,00 € Zuzana Chlupisová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 20 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Minčevová Soňa
S67/2023
0,00 € Vladimír Minčev, Ing. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 20 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Allerámová Daniela
S68/2023
0,00 € Dušan Allerám Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 16 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Lepiešová Janka
S70/2023
0,00 € Norbert Gutten Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 14 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Kormanovič Tomáš
S64/2023
0,00 € Roman Kormanovič Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Furimská Dominika
S61/2023
0,00 € Ján Furimský, Ing. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Turoň Jakub
P8/2023
0,00 € Bc. Miriam Turoňová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Slamková Anna
S66/2023
0,00 € Ivica Kaššayová, PhDr. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 11 k zmluve S1/2019 o platení úhrady za soc. službu Longauer Patrik
S59/2023
0,00 € Mária Krnáčová, Ing. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 11 k zmluve S1/2019 o platení úhrady za soc. službu Mlynárik Martin
S60/2023
0,00 € Ondrej Mlynárik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium