Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Zmluva o spolupráci
06/23
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Február 2023
Dodatok č. 7/2023 k Zmluve č. P4/2014 o platení úhrady za sociálnu službu p. Tureková Ľubica
P4 - 7/2023
0,00 € Ing. Tureková Milada Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Február 2023
Dodatok č. 7/2023 k Zmluve č. P1/2014 o platení úhrady za sociálnu službu p. Baďová Lýdia
P1 - 7/2023
0,00 € Baďová Mária Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Február 2023
Dodatok č. 5/2023 k Zmluve č. P10/2017 o platení úhrady za sociálnu službu p. Celanová Nina
P10 - 5/2023
0,00 € Celanová Nadežda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Február 2023
Dodatok č. 6/2023 k Zmluve č. P8/2015 o platení úhrady za sociálnu službu p. Báťka Peter
P8 - 6/2023
0,00 € Peter Báťka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Fialová Blažena
S1 - 13/2023
0,00 € Fialová Michaela Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Ing. Handulová Jana
S1 - 3/2023
0,00 € Martin Handula Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve č. S 1/2015 o platení úhrady za sociálnu službu p. Kormanovič Tomáš
S1 - 11/2023
0,00 € Roman Kormanovič Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Slamková Anna
S1 - 14/2023
0,00 € PhDr. Ivica Kaššayová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Minčevová Soňa
S1 - 15/2023
0,00 € Ing. Vladimír Minčev Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Longauer Patrik
S1 - 5/2023
0,00 € Ing. Krnáčová Mária Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve č. S 1/2015 o platení úhrady za sociálnu službu p. Mišutková Štefánia
S1 - 9/2023
0,00 € Mišutková Lýdia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č.8 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Belák Michal
S1-19/2023
0,00 € Augustín Belák Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č.14 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Lepiešová Janka
S1 - 20/2023
0,00 € Norbert Gutten Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č.5 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Bartoš Jaroslav
S1 - 21/2023
0,00 € Tatiana Bartošová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. S 1/2022 o platení úhrady za sociálnu službu p. Furimská Dominika
S1 - 8/2023
0,00 € Ing. Ján Furimský Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Mlynárik Martin
S1 - 6/2023
0,00 € Ondrej Mlynárik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Doleželová Michaela
S1 - 2/2023
0,00 € Ján Doležel Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Belica Boris
S1 - 1/2023
0,00 € Erika Belicová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č.16 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Linková Dagmar
S1 - 23/2023
0,00 € Andrea Berčíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium