Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2023
Dodatok č. 6 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Furimský Michal
S 53/2023
0,00 € Ing. Ján Furimský Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 13 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Kormanovič Tomáš
S 38/2023
0,00 € Roman Kormanovič Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 9 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Ing. Handulová Jana
30/2023
0,00 € Martin Handula Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 12 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Boris Belica
28/2023
0,00 € Erika Belicová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P5/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Hudecová Janka
P5/2023
0,00 € Jarmila Hudecová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P2/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Marcel Pikla
P2/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Ivana Piklová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. P10/20107 Celanová Nina
Dodatok č. 6 k Zmluve č. P10/20107
0,00 € Celanová Nadežda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P4/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Miroslav Krišťák
P4/2023
0,00 € Gabriela Krišťáková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P14/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Lýdia Paulovská
P14/2023
Doplnená
0,00 € Jaroslava Paulovská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P13/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Turčanová Martina
13/2023
0,00 € Turčan Slavomír Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 9 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Belák Michal
S 45/2023
0,00 € Augustín Belák Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 19 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Mičevová Soňa
S 42/2023
0,00 € Ing. Vladimír Mičev Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 16 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Kontilová Ľudmila
S 31/2023
0,00 € Mgr. Ľudmila Chmulíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Krpelánová Martina
P7/2023
0,00 € Eva Krpelánová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 7 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Horvát Michal
S 48/2023
0,00 € Júlia Sedláčková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 17 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Linková Dagmar
S 49/2023
0,00 € Andrea Berčíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 10 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Fialová Blažena
S 40/2023
0,00 € Michaela Fialová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve č. P1/2014 Baďová Lýdia
Dodatok č. 8 k Zmluve č. P1/2014
0,00 € Mária Baďová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P3/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Eliška Štefancová
P3/2023
0,00 € Štefancová Štefánia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
P6/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Katarína Skubinčanová
P6/2023
0,00 € Anna Skubinčanová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium