Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Dodatok č. 10 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Uhríková Anna
S1-37/2022
0,00 € Marian Uhrík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.7 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Belák Michal
S1-51/2022
0,00 € Augustín Belák Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Doleželová Michaela
S1-32/2022
0,00 € Ján Doležel Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.5/2022 k Zmluve č. P8/2015 o platení úhrady za sociálnu službu p. Báťka Peter
P8-5/2022
0,00 € Báťka Peter Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.6/2022 k Zmluve č. P3/2014 o platení úhrady za sociálnu službu p. Rozenbergová Helena
P3-6/2022
0,00 € Gabriela Rozenbergová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.6 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Slamková Anna
S1-45/2022
0,00 € PhDr. Ivica Kaššayová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.5/2022 k Zmluve č. P4/2014 o platení úhrady za sociálnu službu p. Tureková Ľubica
P4-5/2022
0,00 € Ing. Milada Tureková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č. 10 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Belica Boris
S1-31/2022
0,00 € Erika Belicová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.2 k Zmluve č. S 1/2022 o platení úhrady za sociálnu službu p. Maliničová Helena
S1-43/2022
0,00 € Andrea Stančíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Ing. Handulová Jana
S1-33/2022
0,00 € Martin Handula Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Longauer Patrik
S1-35/2022
0,00 € Ing. Mária Krnáčová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.2 k Zmluve č. S 1/2021 o platení úhrady za sociálnu službu p. Stanová Helena
S1-42/2022
0,00 € RNDr.Zuzana Stanová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.11 k Zmluve č. S 1/2015 o platení úhrady za sociálnu službu p. Kormanovič Tomáš
S1-41/2022
0,00 € Roman Kormanovič Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.17 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Minčevová Soňa
S1-46/2022
0,00 € Ing. Vladimír Minčev Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č. 14 k Zmluve č. S 1/2015 o platení úhrady za sociálnu službu p. Mišutková Štefánia
S1-39/2022
0,00 € Mišutková Lýdia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.17 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Allerámová Daniela
S1-49/2022
0,00 € Dušan Allerám Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.15 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Madošová Anna
S1-50/2022
0,00 € Margita Madošová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.7 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Brašeňová Mária
S1-47/2022
0,00 € Mgr. Mária Brašeňová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. S 1/2022 o platení úhrady za sociálnu službu p. Furimská Dominika
S1-38/2022
0,00 € Ing. Ján Furimský Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2022
Dodatok č.5 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Furimský Michal
S1-55/2022
0,00 € Ing. Ján Furimský Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium