Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Dodatok č. 12 k zmluve S1/2019 o platení úhrady za soc. službu Doleželová Michaela
D56/2023
0,00 € Ján Doležel Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Tureková Ľubica
S75/2023
0,00 € Milada Tureková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 10 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Belák Michal
S69/2023
0,00 € Augustín Belák Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 7/2023 k zmluve P10/2017 o platení úhrady za soc. službu
Dodatok č. 7/2023 k zmluve P10/2017 o platení úhrady za soc. službu
0,00 € Nadežda Celanová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 10 k zmluve S1/2020 o platení úhrady za soc. službu Handulová Jana
S57/2023
0,00 € Martin Handula Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 17 k zmluve S1/2016 o platení úhrady za soc. službu Kontilová Ľudmila
S 58/2023
0,00 € Chamullíková Ľudmila, Mgr. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 18 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Mišutková Štefánia
S62/2023
0,00 € Lýdia Mišutková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o platení úhrady za soc. službu Matys Jozef
S63/2023
0,00 € Mária Gréta Matysová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. September 2023
Dodatok č. 9/2023 k zmluve P1/2014 o platení úhrady za soc. službu
Dodatok č. 9/2023 k zmluve P1/2014 o platení úhrady za soc. službu
0,00 € Mária Baďová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
16. August 2023
Rámcová dohoda
29/23
30 010,75 € VB SP, s.r.o., r.s.p. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
16. August 2023
Darovacia zmluva
30/23
259,98 € OZ Kompa Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
7. August 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Bučko Peter
S54/2023
0,00 € Nataša Dubská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
7. August 2023
Datovacia zmluva
28/23
150,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. August 2023
Dodatok k Zmluve o uhradení EON
27/23
10 899,51 € Prešovský samosprávny kraj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 29/2023
26/2023
0,00 € Férová Nadácia Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Maliničová Helena
S 39/2023
0,00 € Andrea Sitarčíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 19 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Allerámová Daniela
S 43/2023
0,00 € Dušan Allerám Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 3 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Furimská Dominika
S 35/2023
0,00 € Ing. Ján Furimský Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Matys Jozef
S 37/2023
0,00 € Mária Gréta Matysová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
30. Jún 2023
Dodatok č. 11 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Doleželová Michaela
Dodatok č. 11 o platení úhrady za sociálnu službu za p. Doleželová Michaela
0,00 € Ján Doležel Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium