Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2023
P18/2023 Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu za p. Marek Maľa
P18/2023
0,00 € Anna Maľová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NM23_008
24/23
380,00 € Nadácia Pontis Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023/04OB007
22/2023
0,00 € Nádácia EPH Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
16. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 01 02
21/2023
250,00 € Nadácia Henkel Slovensko Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
15. Máj 2023
Rámcová dohoda
20/2023
19 808,59 € Banchem Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
3. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
18/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
2. Máj 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
S1 - 27/2023
0,00 € Michaela Fialová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
2. Máj 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
16/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
14/23
663,00 € Nadácia SPP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
17. Apríl 2023
Dohoda 23/26/054/74 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie (Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie)
13/23
Doplnená
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. Apríl 2023
Mandátna zmluva
10/2023
96,00 € Ing. Marcel Fáber - Agentúra Fáber Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
5. Apríl 2023
Mandátna zmluva č. 3/2023
11/2023
96,00 € PZS, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
21. Marec 2023
Darovacia zmluva
08/23
960,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
17. Marec 2023
Zmluve č. S 1/2023 o platení úhrady za sociálnu službu p. Chlupis Miroslav
S1 - 25/2023
Doplnená
0,00 € Zuzana Chlupisová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
7. Február 2023
Zmluva o spolupráci
06/23
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Február 2023
Dodatok č. 7/2023 k Zmluve č. P4/2014 o platení úhrady za sociálnu službu p. Tureková Ľubica
P4 - 7/2023
0,00 € Ing. Tureková Milada Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Február 2023
Dodatok č. 7/2023 k Zmluve č. P1/2014 o platení úhrady za sociálnu službu p. Baďová Lýdia
P1 - 7/2023
0,00 € Baďová Mária Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Február 2023
Dodatok č. 5/2023 k Zmluve č. P10/2017 o platení úhrady za sociálnu službu p. Celanová Nina
P10 - 5/2023
0,00 € Celanová Nadežda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
1. Február 2023
Dodatok č. 6/2023 k Zmluve č. P8/2015 o platení úhrady za sociálnu službu p. Báťka Peter
P8 - 6/2023
0,00 € Peter Báťka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Fialová Blažena
S1 - 13/2023
0,00 € Fialová Michaela Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium