Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Horvát Michal
S1 - 22/2023
0,00 € Júlia Sedláčková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. S 1/2022 o platení úhrady za sociálnu službu p. Miček Martin
S1 - 24/2023
0,00 € Agnesa Mičeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. S 1/2021 o platení úhrady za sociálnu službu p. Matys Jozef
S1 - 10/2023
0,00 € Mária Gréta Matysová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. S 1/2022 o platení úhrady za sociálnu službu p. Maliničová Helena
S1 - 12/2023
0,00 € Andrea Stančíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Allerámová Daniela
S1 - 17/2023
0,00 € Dušan Allerám Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č.16 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Madošová Anna
S1 - 18/2023
0,00 € Margita Madošová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve č. S 1/2020 o platení úhrady za sociálnu službu p. Brašeňová Mária
S1 - 16/2023
0,00 € Mgr. Mária Brašeňová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 15 k Zmluve č. S 1/2016 o platení úhrady za sociálnu službu p. Kontilová Ľudmila
S1 - 4/2023
0,00 € Mgr. Chmulíková Ľudmila Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
31. Január 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve č. S 1/2019 o platení úhrady za sociálnu službu p. Uhríková Anna
S1 - 7/2023
0,00 € Marian Uhrík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
24. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
04/23
13 887,37 € BELSPOL SP, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
24. Január 2023
Rámcová kúpna zmluvač. 3 / 2023
05/23
15 264,00 € Selčianske, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
12. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
03/23
3 415,50 € BELSPOL SP, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
10. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
02/23
10 147,00 € Roľnícke družstvo Ďumbier Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
4. Január 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
01/23
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
29. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
52/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
21. December 2022
Zmluva č. 1714/2022/ODDSM o prevode správy majetku Banskobystrického samosprávneho kraja
51/22
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
2. December 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve č. P 4/2014 o platení úhrady za sociálnu službu p. Tureková Ľubica
P4/2014
0,00 € Ing. Milada Tureková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
29. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
50/22
1 360,50 € Vladimír Borko T-613 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
28. Október 2022
Zmluva o inzercii
48/22
31,20 € Regionpress, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
28. Október 2022
Rámcová dohoda
47/22
Doplnená
43 558,89 € Lamron s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium