Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08181/2023/OI zo dňa 26.04.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08181/2023/OI zo dňa 26.04.2023
0,00 € DKVIA s.r.o Trnavský samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 28/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 28/CKF/2023
3 000,00 € Obec Bíňovce Trnavský samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/GA/0202 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/GA/0202 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským - Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 8, Veľké Úľany Trnavský samosprávny kraj
26. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluva o dielo č. 7/2022/OSaP zo dňa 27.07.2022
Dodatok č. 2 k Zmluva o dielo č. 7/2022/OSaP zo dňa 27.07.2022
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Trnavský samosprávny kraj
26. September 2023
Kúpna zmluva č. 57/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 57/2023/ORP
59 583,60 € Megaflex spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva č. 22/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 22/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Ing. Anna M. Trnavský samosprávny kraj
25. September 2023
Zmluva č. 26/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 26/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Lucia Á. Trnavský samosprávny kraj
25. September 2023
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
1 857 000,00 € SYTIQ a.s. Trnavský samosprávny kraj
25. September 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Tomáš M., rod. M. Trnavský samosprávny kraj
25. September 2023
Zmluva č. 23/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 23/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Ladislav B. Trnavský samosprávny kraj
25. September 2023
Zmluva č. 54-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 54-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Mám rád cyklistiku Trnavský samosprávny kraj
25. September 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trnavský samosprávny kraj
25. September 2023
Zmluva č. 21/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 21/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Lukáš H. Trnavský samosprávny kraj
25. September 2023
Zmluva č. 27/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 27/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Jozef K. Trnavský samosprávny kraj
25. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20239902_Z
15 501,60 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
22. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5.2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1116002 zo dňa 9.5.2016
0,00 € Trnavská cestná spoločnosť s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0509 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0509 o poskytnutí grantu
20 000,00 € Opravme hrady Trnavský samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/TT/0449 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/TT/0449 o poskytnutí účelovej dotácie
3 500,00 € Klub amerických vozidiel Garage V8 Trnava Trnavský samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 04/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 04/CKF/2023
3 000,00 € Obec Trstín Trnavský samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva č. 24/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 24/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Erik L. Trnavský samosprávny kraj