Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
DAROVACIA ZMLUVA
DAROVACIA ZMLUVA
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
22. Apríl 2024
DODATOK Č.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BTB1-11-76 zo dňa 19.7.2022
646/2024
5 733 436,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
22. Apríl 2024
DODATOK č. 11/2024 k Zmluve č. 18/2015/DSS-DOMUM/CP
DODATOK č. 11/2024 k Zmluve č. 18/2015/DSS-DOMUM/CP
1 201,80 € „DOMUM”, Zariadenie sociálnych služieb Krškany Trnavský samosprávny kraj
22. Apríl 2024
DODATOK č. 3/2024 k Zmluve č. 15/2022/BAH-DSS/C
DODATOK č. 3/2024 k Zmluve č. 15/2022/BAH-DSS/C
1 408,15 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
22. Apríl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
2 780,00 € Obec Dobrá Voda Trnavský samosprávny kraj
19. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
94 512,42 € JUTEX Slovakia, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. Apríl 2024
DAROVACIA ZMLUVA
40/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Zmluva č. 10-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 10-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Občianske združenie "Klobáskový klub Sládkovičovo" Trnavský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Zmluva č. 05/GA/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 05/GA/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 800,00 € Občianske združenie Vodný hrad Trnavský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Dodatok č.3/2024 k Zmluve č.01/2022/Jesienka-DSS/C
Dodatok č.3/2024 k Zmluve č.01/2022/Jesienka-DSS/C
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Dodatok č.1/2024 k Zmluve č.12/2023/Jesienka-ŠZ/C
Dodatok č.1/2024 k Zmluve č.12/2023/Jesienka-ŠZ/C
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Zmluva č. 02/GA/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 02/GA/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
2 870,00 € Záchranný systém Slovensko Trnavský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
DODATOK č. 5/2024 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
DODATOK č. 5/2024 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
1 131,00 € Zariadenie sociálnych služieb Detvan Trnavský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Dodatok č.4/2024 k Zmluve č.09/2022/Jesienka-ŠZ/C
Dodatok č.4/2024 k Zmluve č.09/2022/Jesienka-ŠZ/C
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Zmluva č. 05/TT/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 05/TT/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 999,00 € Združenie rodičov a priateľov školy Zeleneč Trnavský samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Zmluva č. 11-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 11-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Občianske združenie Myška Trnavský samosprávny kraj
15. Apríl 2024
Zmluva č. 01/TT/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 01/TT/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 500,00 € Dobrovoľná civilná ochrana Trnavský samosprávny kraj
15. Apríl 2024
DODATOK č. 4/2024 k Zmluve č. 09/2022/Jesienka-ŠZ/C
DODATOK č. 4/2024 k Zmluve č. 09/2022/Jesienka-ŠZ/C
1 311,47 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
15. Apríl 2024
Zmluva č. 11- N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 11- N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
500,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trnavský samosprávny kraj
15. Apríl 2024
DODATOK č. 3/2024 k Zmluve č. 01/2022/JESIENKA-DSS/C
DODATOK č. 3/2024 k Zmluve č. 01/2022/JESIENKA-DSS/C
978,29 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj