Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
1 400,00 € Mgr. art. Daniel Č Trnavský samosprávny kraj
23. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
273/2022
0,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Trnavský samosprávny kraj
23. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2022
58 447,55 € GIT, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
22. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov Trnavský samosprávny kraj
22. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 03/CKF/P/2022
03/CKF/P/2022
3 000,00 € Obec Lúč na Ostrove Trnavský samosprávny kraj
22. September 2022
Zmluva č. 34-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 34-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
2 000,00 € Spjevule ze Skalice o.z. Trnavský samosprávny kraj
22. September 2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q398-211-17 zo dňa 11.06.2019
3086/2022
3 235 512,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
22. September 2022
Zmluva č. 7/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 7/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Gabriela R. Trnavský samosprávny kraj
21. September 2022
Zmluva č. 6/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 6/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Dalibor R. Trnavský samosprávny kraj
21. September 2022
Zmluva č. 9/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 9/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Monika H. Trnavský samosprávny kraj
21. September 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti, MTF STU č. 140/2022
0600/0102/22
400 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trnavský samosprávny kraj
21. September 2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
92,00 € HANT Development, a.s. Trnavský samosprávny kraj
21. September 2022
Darovacia zmluva
455/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
20. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 04/CKF/P/2022
04/CKF/P/2022
3 000,00 € Obec Ružindol Trnavský samosprávny kraj
20. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Trnavský samosprávny kraj
20. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica Trnavský samosprávny kraj
20. September 2022
Zmluva č. 26-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 26-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
2 500,00 € Obec Štvrtok na Ostrove Trnavský samosprávny kraj
20. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur Trnavský samosprávny kraj
19. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov Trnavský samosprávny kraj
19. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice Trnavský samosprávny kraj