Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2024-004-OÚ
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2024-004-OÚ
11 610,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva č. 01/HC/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 01/HC/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 004,00 € Občianske združenie SAMARIA Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva č. 01/GA/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 01/GA/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 950,00 € Zelený plán, o.z. Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva č. 03/GA/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 03/GA/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
2 800,00 € KC PRIESTOR Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva č. 02/SI/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 02/SI/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
4 000,00 € Farma deda Severína Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva č. 04/DS/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 04/DS/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 500,00 € KAJAK CANOE KLUB Šamorín Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb výučby anglického jazyka zamestnancov TTSK
Zmluva o poskytovaní služieb výučby anglického jazyka zamestnancov TTSK
2 457,00 € Stredná priemyselná škola dopravná Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva č. 06/DS/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 06/DS/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 500,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Cintorinskej ulici,Gabčíkovo- Temető Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Bős Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CNM1-76-98 zo dňa 04.07.2023
579/2024
459 871,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva č. 03/DS/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 03/DS/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 500,00 € Kultúrny spolok – KUTTYOMFITTY – Kulturális Egyesulet Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
DODATOK č. 11/2024 k Zmluve č. 23/2017/BAH-DSS/C
DODATOK č. 11/2024 k Zmluve č. 23/2017/BAH-DSS/C
1 408,15 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva č. 04/TT/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 04/TT/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
4 000,00 € Občianske združenie Trnavský strom Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva č. 01/SI/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 01/SI/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 880,00 € TJ Družstevník Trnovec Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
DODATOK č. 11/2024 k Zmluve č. 1/2018/BAH-DSS/C
DODATOK č. 11/2024 k Zmluve č. 1/2018/BAH-DSS/C
1 408,15 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
DODATOK č. 8/2024 k Zmluve č. 17/2018/DSS-Terany/C
DODATOK č. 8/2024 k Zmluve č. 17/2018/DSS-Terany/C
1 179,00 € Zariadenie sociálnych služieb Hont Trnavský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva č. 03/SI/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 03/SI/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 350,00 € ENDY DANCE GROUP Trnavský samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Delimitačný protokol
OU-TT_ZM_OU-TT-MPO-2024-011007-3_2024
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Trnava Trnavský samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Dodatok č. 8/2024 k Zmluve č. 1/2019/DSS-HObdokovce/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 8/2024 k Zmluve č. 1/2019/DSS-HObdokovce/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
55,68 € „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce Trnavský samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Delimitačný protokol
OU-TT_ZM_OU-TT-MPO-2024-011007-1_2024
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Trnava Trnavský samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Delimitačný protokol
OU-TT_ZM_OU-TT-MPO-2024-011007-2_2024
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Trnava Trnavský samosprávny kraj