Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
414,04 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2023
Zmluva č. 33/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 33/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Ing. Erika N. Trnavský samosprávny kraj
25. Október 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
55,80 € Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Trnavský samosprávny kraj
24. Október 2023
Zmluva č. 70-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 70-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € Hokejový klub 91 Senica Trnavský samosprávny kraj
23. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 10.08.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 10.08.2023
0,00 € TransData s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202311260_Z
1 652,00 € ITSK, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 10.08.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 10.08.2023
0,00 € TransData s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
23. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/2023/ORP číslo zmluvy u zhotoviteľa: 31/2023/08411
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/2023/ORP číslo zmluvy u zhotoviteľa: 31/2023/08411
2 201 405,04 € COLAS Slovakia, a.s. Trnavský samosprávny kraj
23. Október 2023
Zmluva č. 29/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 29/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Jakub Č. Trnavský samosprávny kraj
20. Október 2023
Zmluva č. 40/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 40/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Peter S., PhD. Trnavský samosprávny kraj
20. Október 2023
Zmluva č. 34/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 34/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Ing. Andrea K. Trnavský samosprávny kraj
20. Október 2023
Zmluva č. 39/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 39/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Nina D. Trnavský samosprávny kraj
20. Október 2023
Zmluva č. 35/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 35/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Monika H. Trnavský samosprávny kraj
20. Október 2023
Zmluva č. 20/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 20/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Daniel K. Trnavský samosprávny kraj
20. Október 2023
Zmluva č. 30/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 30/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Ján S. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I11/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I11/2023
0,00 € Magdaléna B. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I04/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I04/2023
0,00 € Štefan S. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I01/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I01/2023
0,00 € Zdenka M. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I08/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I08/2023
0,00 € Martina T. Trnavský samosprávny kraj