Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva č. 72-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 72-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Dubové Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2023
Darovacia zmluva
68/2023/SI
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2023
Záložná zmluva č. 200/424/2023
Záložná zmluva č. 200/424/2023
4 209 530,00 € Štátny fond rozvoja bývania Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2023
Zmluva o úvere
Zmluva o úvere
3 238 100,00 € Štátny fond rozvoja bývania Trnavský samosprávny kraj
16. Október 2023
Zmluva č. 64-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
64-PR/RDGaOP/4618/2023
1 000,00 € BenePace Trnavský samosprávny kraj
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 392/3/2023 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 392/3/2023 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3 500,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
13. Október 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
1 090,80 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2023
Kúpna zmluva č. 77/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 77/2023/ORP
146 640,00 € DREVEX EU, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-020-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-020-OÚ
5 746,70 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/HC/0330 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/HC/0330 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Cyklisti z okolia Hlohovca Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 65/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 65/2023/ORP
143 961,52 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 66/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 66/2023/ORP
154 055,20 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 72/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 72/2023/ORP
143 306,44 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 63/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 63/2023/ORP
146 732,66 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 68/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 68/2023/ORP
252 752,73 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-023-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-023-OÚ
16 208,09 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-022-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-022-OÚ
106,25 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 62/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 62/2023/ORP
171 011,08 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy zo dňa 26.10.2022
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy zo dňa 26.10.2022
0,00 € Peter M. / Oľga M. /Kristína Š. /Juraj Š. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj