Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 20/2021/RAČA-DSS/C
Dohoda o ukončení zmluvy č. 20/2021/RAČA-DSS/C
1 886,10 € DSS a ZpS RAČA Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Zmluva č. 60-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 60-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
700,00 € Jozef Dendiš Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Zmluva č. 50-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 50-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
3 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Hlboké Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Trnavský samosprávny kraj
10. Október 2022
Zmluva o spolupráci pri riešení dôsledkov mimoriadnej situácie
Zmluva o spolupráci pri riešení dôsledkov mimoriadnej situácie
100 000,00 € Mesto Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
10. Október 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č. 20/2021/RAČA-DSS/C
20/2021/RAČA-DSS/C
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača Trnavský samosprávny kraj
10. Október 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.03.2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.03.2022
0,00 € Krivak & Co, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
10. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj
7. Október 2022
Zmluva č. 44-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 44-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Obec Dolná Krupá Trnavský samosprávny kraj
7. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj
7. Október 2022
Zmluva č. 8/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 8/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € PaedDr. Bibiána J. Trnavský samosprávny kraj
6. Október 2022
Zmluva č. 39-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 39-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Obec Suchá nad Parnou Trnavský samosprávny kraj
6. Október 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU ev. č. Budúceho povinného: 12004/2022/ONM
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU ev. č. Budúceho povinného: 12004/2022/ONM
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. (IČO 36 361 518) / SLEZÁK & CO s.r.o. (IČO 31 419 569) Trnavský samosprávny kraj
5. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
0,00 € DAG SLOVAKIA, a. s. Trnavský samosprávny kraj
5. Október 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 36/2022/ORP
KÚPNA ZMLUVA č. 36/2022/ORP
39 088,80 € KBM Trade s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
4. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 08/CKF/P/2022
08/CKF/P/2022
2 887,00 € Mesto Galanta Trnavský samosprávny kraj
4. Október 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA ev. č. budúceho povinného 15906/2022/ONM
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA ev. č. budúceho povinného 15906/2022/ONM
0,00 € Šesťbytovka na Valovej ulici č. 6 Piešťany Trnavský samosprávny kraj
4. Október 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 38/2022/ORP
38/2022/ORP
153,29 € BB-Invest a.s. Trnavský samosprávny kraj
4. Október 2022
Zmluva č. 61-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 61-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC Trnavský samosprávny kraj