Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Zmluva č. 14/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 14/2024/SPOD a SK
33 193,00 € TENENET o. z. Trnavský samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva č. 8/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 8/2024/SPOD a SK
49 788,00 € Centrum pomoci pre rodinu Trnavský samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva č. 11/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 11/2024/SPOD a SK
20 745,00 € Občianske združenie SAMARIA Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € encare, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva č. 4/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 4/2024/SPOD a SK
24 895,00 € Návrat, o. z. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva č. 16/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 16/2024/SPOD a SK
10 373,00 € Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva č. 2/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 2/2024/SPOD a SK
29 043,00 € Občianske združenie Otvorené srdce Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
80,00 € Brook Partners Law Firm, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva č. 5/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 5/2024/SPOD a SK
33 990,00 € Centrum poradenstva a prevencie Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva č. 18/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 18/2024/SPOD a SK
12 447,00 € Občianske združenie Kráčaj s nami Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
ZZ - Trnasvký samosprávny kraj , MZ č. 201/2023
967/2023
0,00 € Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
24. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
2 160 635,60 € Ministerstvom dopravy SR Trnavský samosprávny kraj
24. Január 2024
DELIMITAČNÝ PROTOKOL SSC č.: 1/1120/2023
DELIMITAČNÝ PROTOKOL SSC č.: 1/1120/2023
3 580 720,56 € Slovenská republika zastúpená Slovenskou správou ciest Trnavský samosprávny kraj
18. Január 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s./ Denisa K. Trnavský samosprávny kraj
18. Január 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s./ Dr. Tibor B. Trnavský samosprávny kraj
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie
200 000,00 € Letisko Piešťany, a.s. Trnavský samosprávny kraj
16. Január 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-026-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-026-OÚ
0,00 € Obchodná akadémia Trnavský samosprávny kraj
16. Január 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-029-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-029-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
15. Január 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Marta V./ Ing. Dominik G. Trnavský samosprávny kraj
11. Január 2024
Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
0,00 € Granden s.r.o. Trnavský samosprávny kraj