Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Kúpna zmluva
Z202214408_Z
8 900,00 € REPRE s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva o zrušení vecného bremena
Zmluva o zrušení vecného bremena
0,00 € EMOTRANS, spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva č. 47-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 47-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Klub bratislavských turistov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom sv. Ján Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Memorandum of cooperation
Memorandum of cooperation
0,00 € Taiwan - Yilan County Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Špecializované zariadenie v Trnave Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková Trnavský samosprávny kraj
23. November 2022
Zmluva č. 68-PR/RDGaOP/4518/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 68-PR/RDGaOP/4518/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Obec Suchá nad Parnou Trnavský samosprávny kraj
23. November 2022
Zmluva o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla
Zmluva o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla
46,46 € Mgr. Peter M. Trnavský samosprávny kraj
23. November 2022
Zmluva o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla
Zmluva o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla
23,23 € Mgr. Peter M. Trnavský samosprávny kraj
23. November 2022
Dohoda o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie
Dohoda o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie
147 554,16 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (IČO 30416094) / Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (IČO 35 914 939) Trnavský samosprávny kraj
23. November 2022
Zmluva č. 48-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 48-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
2 400,00 € Obec Jahodná Trnavský samosprávny kraj
22. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 53/2021/OSaP
5 581 816,39 € Združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € MiGulli, spol. s.r.o Trnavský samosprávny kraj
21. November 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE číslo: S22T301744
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE číslo: S22T301744
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
21. November 2022
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
18. November 2022
Addendum No. 1. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120 Acronym: Milling
Addendum No. 1. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120 Acronym: Milling
1 271 764,72 € Ministry of Foreign Affairs and Trade Trnavský samosprávny kraj