Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0210 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0210 o poskytnutí účelovej dotácie
1 250,00 € MAGNÓLIA TRIÓ Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SI/0197 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SI/0197 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Baseball club Outmen Skalica Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0169 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0169 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Csemadok Oblastný výbor Galanta Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0219 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0219 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Senica-Čáčov Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0274 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0274 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Trnavská hudobná spoločnosť, občianske združenie Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/SE/0048 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/SE/0048 o poskytnutí účelovej dotácie
2 350,00 € Mesto Senica Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0233 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0233 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Mestské kultúrne stredisko Senica Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 29-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti uzatvorená
Zmluva č. 29-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti uzatvorená
3 000,00 € Obec Dolný Lopašov Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0031 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0031 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Obec Siladice Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/DS/0025 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/DS/0025 o poskytnutí účelovej dotácie
1 200,00 € Obec Horné Mýto Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0145 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0145 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Adventure Life Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/TT/0121 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/TT/0121 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Základná škola s materskou školou, Suchá nad Parnou 55 Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0242 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0242 o poskytnutí účelovej dotácie
4 300,00 € Agentúra BEBOP s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0211 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0211 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € FORZARE Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SI/0186 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SI/0186 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Domov Barborka Unín, n.o. Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0068 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0068 o poskytnutí účelovej dotácie
650,00 € Obec Buková Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/TT/0094 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/TT/0094 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Obec Majcichov Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0329 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0329 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Cech vinárov Hlohovecka o. z. Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0328 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0328 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0171 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0171 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Csemadok Základná organizácia Kráľov Brod Trnavský samosprávny kraj