Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3 812,00 € Medzinárodná škola kvality (Quality Schools International) Trnavský samosprávny kraj
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
14 880,00 € Občianske združenie BEZ PREDSUDKOV K ĽUDSKOSTI Trnavský samosprávny kraj
21. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
Doplnená
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj
21. December 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Letisko Piešťany Trnavský samosprávny kraj
20. December 2023
Kúpna zmluva č. 87/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 87/2023/ORP
37 380,00 € Habilis Steel spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
20. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE číslo: S230300005
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE číslo: S230300005
50,00 € FCC Trnava, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
20. December 2023
Kúpna zmluva
Z202314240_Z
2 939,99 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
20. December 2023
Kúpna zmluva
Z202314241_Z
1 408,90 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
20. December 2023
Kúpna zmluva č. 86/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 86/2023/ORP
2 220,00 € Habilis Steel spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 39/2023/ORP
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 39/2023/ORP
13 958,28 € BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
20. December 2023
Kúpna zmluva č. 85/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 85/2023/ORP
4 680,00 € Habilis Steel spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
20. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
493,83 € Mgr. Ernest B. Trnavský samosprávny kraj
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 66/2023/ORP
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 66/2023/ORP
7 356,72 € KALORIM s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 72/2023/ORP
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 72/2023/ORP
36 922,99 € KALORIM s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. December 2023
Výpoved zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Výpoved zmluvy o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj
19. December 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
375,80 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 67/2023/ORP
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 67/2023/ORP
14 239,06 € KALORIM s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. December 2023
Zmluva o dielo č. 84/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 84/2023/ORP
Doplnená
10 620,00 € IGW s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 68/2023/ORP
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 68/2023/ORP
32 908,84 € KALORIM s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 71/2023/ORP
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 71/2023/ORP
254,40 € KALORIM s.r.o. Trnavský samosprávny kraj