Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A09/2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A09/2023
0,00 € MAKUKI Atelier s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A12/2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A12/2023
0,00 € Žaneta Aradská Trnavský samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A11/2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A11/2023
0,00 € Ing. Zuzana Pešková Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/OBC/P/F/DS/0502
10 000,00 € Obec Trstená na Ostrove Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/DS/0523 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/DS/0523 o poskytnutí grantu
10 000,00 € Obec Bodíky Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/TT/0519 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/TT/0519 o poskytnutí grantu
10 000,00 € Obec Cífer Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/TT/0513 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/TT/0513 o poskytnutí grantu
17 000,00 € Obec Boleráz Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva č. 57-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 57-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Tomáš Krč Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/DS/0497 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/DS/0497 o poskytnutí grantu
30 000,00 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/GA/0499 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/GA/0499 o poskytnutí grantu
10 000,00 € Mesto Sládkovičovo Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/HC/0501 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/HC/0501 o poskytnutí grantu
10 000,00 € Obec Madunice Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/DS/0506 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/DS/0506 o poskytnutí grantu
13 000,00 € Obec Dobrohošť Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva č. 46-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 46-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
2 500,00 € Obec Kráľovičove Kračany Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z20238620 zo dňa 22.08.2023
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z20238620 zo dňa 22.08.2023
0,00 € RHINOREC s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0522 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0522 o poskytnutí grantu
10 000,00 € SAPEDARO, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 61-PR/RDGaOP/4518/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 61-PR/RDGaOP/4518/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Obec Suchá nad Parnou Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/ORG/P/R/TT/0486 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/ORG/P/R/TT/0486 o poskytnutí účelovej dotácie
34 062,00 € Združenie obcí mestskej oblasti Trnava Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/MY/0514 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/MY/0514 o poskytnutí grantu
50 000,00 € NaZáhorí Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/SI/0504 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/SI/0504 o poskytnutí grantu
20 000,00 € Obec Radimov Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/ORG/P/R/SI/0485 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/ORG/P/R/SI/0485 o poskytnutí účelovej dotácie
5 977,00 € OIL JPM, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj