Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/GA/0065 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/GA/0065 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € Mesto Sládkovičovo Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0060 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0060 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Mesto Vrbové Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0074 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0074 o poskytnutí účelovej dotácie
3 250,00 € Obec Krakovany Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/TT/0116 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/TT/0116 o poskytnutí účelovej dotácie
900,00 € NUCUS Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/DS/0017 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/DS/0017 o poskytnutí účelovej dotácie
1 600,00 € Obec Štvrtok na Ostrove Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0091 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0091 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Bohdanovce nad Trnavou Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0001 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0001 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Obec Rohovce Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0045 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0045 o poskytnutí účelovej dotácie
2 450,00 € Obec Horné Trhovište Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/TT/0082 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/TT/0082 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Obec Voderady Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/HC/0028 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/HC/0028 o poskytnutí účelovej dotácie
2 440,00 € Mesto Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/GA/0033 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/GA/0033 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Obec Matúškovo Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/HC/0030 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/HC/0030 o poskytnutí účelovej dotácie
2 295,00 € Obec Horné Otrokovce Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0119 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0119 o poskytnutí účelovej dotácie
2 800,00 € Občianske združenie Crazy family o.z. Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0071 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0071 o poskytnutí účelovej dotácie
1 400,00 € Obec Sasinkovo Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0075 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0075 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Nižná Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/GA/0041 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/GA/0041 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Tomášikovo Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0015 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0015 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Trhová Hradská Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0060 o poskytnutí účelovej dotácie
2024/OBC/R/K/PN/0060
1 000,00 € Mesto Vrbové Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0112 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0112 o poskytnutí účelovej dotácie
3 770,00 € Volejbalový oddiel Hit Trnava Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/DS/0013 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/DS/0013 o poskytnutí účelovej dotácie
1 050,00 € Obec Bodíky Trnavský samosprávny kraj