Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 06/2023/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 06/2023/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
DODATOK č. 5/2023 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 5/2023 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 11/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 11/CKF/2023
1 850,00 € Obec Nový Život Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 25/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 25/CKF/2023
3 000,00 € Obec Topoľníky Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 23/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 23/CKF/2023
2 903,00 € Obec Voderady Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 03/2023/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 03/2023/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
DODATOK č. 2/2023 k Zmluve č. 02/2023/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 2/2023 k Zmluve č. 02/2023/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 10/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 10/CKF/2023
3 000,00 € Obec Vojka nad Dunajom Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
Zmluva č. 60-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 60-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
10 000,00 € Tlačiareň P+M, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
21. September 2023
DODATOK č. 5/2023 k Zmluve č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 5/2023 k Zmluve č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 26/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 26/CKF/2023
3 000,00 € Obec Oľdza Trnavský samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/PN/0389 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/PN/0389 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obecný futbalový klub - Drahovce Trnavský samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/HC/0420 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/HC/0420 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Mestský telovýchovný klub Leopoldov Trnavský samosprávny kraj
20. September 2023
Z M L U V A o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
Z M L U V A o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
15 768,95 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/PN/0511 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/PN/0511 o poskytnutí grantu
10 000,00 € Obec Sokolovce Trnavský samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/GA/0118 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/GA/0118 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Csemadok Základná organizácia Váhovce (IČO 001777170072) Trnavský samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 30/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 30/CKF/2023
2 800,00 € Obec Bodíky Trnavský samosprávny kraj
20. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/DS/0517 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/DS/0517 o poskytnutí grantu
10 000,00 € Obec Čiližská Radvaň Trnavský samosprávny kraj
20. September 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 20/2023/BSK zo dňa 06.07.2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 20/2023/BSK zo dňa 06.07.2023
0,00 € Dom Matky Anny Trnavský samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A13/2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A13/2023
Doplnená
0,00 € CUBE studio s.r.o. Trnavský samosprávny kraj