Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241265_Z
7 990,00 € Educas s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážna služba) zo dňa 23.12.2022
Dodatok č. 2 k Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážna služba) zo dňa 23.12.2022
10 540,80 € Agentúra S+L s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
5. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AQI9-11-44 zo dňa 26.4.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AQI9-11-44 zo dňa 26.4.2021
2 278 358,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
4. Marec 2024
Z m l u v a o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla
Z m l u v a o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla
69,69 € Mgr. Peter K. Trnavský samosprávny kraj
4. Marec 2024
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2023-030-OÚ
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2023-030-OÚ
12 420,00 € Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Trnavský samosprávny kraj
4. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AQI9-11-44 zo dňa 26.4.2021
434/2024
2 278 358,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní elektronického rezervačného systému
Zmluva o poskytovaní elektronického rezervačného systému
745,20 € Creative Web, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
1. Marec 2024
MEMORANDUM o vzájomnej spolupráci pri organizácii verejnej dopravy na území krajského mesta Trnava autobusovými spojmi regionálnej dopravy a mestskej autobusovej dopravy
MEMORANDUM o vzájomnej spolupráci pri organizácii verejnej dopravy na území krajského mesta Trnava autobusovými spojmi regionálnej dopravy a mestskej autobusovej dopravy
0,00 € Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A21/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A21/2024
Doplnená
5 611,34 € Súkromná základná umelecká škola MAKUKI Trnavský samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A22/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A22/2024
Doplnená
3 787,80 € Samanta Tomkuliak Trnavský samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb, MTF STU č. 18/2024
0600/0016/24
300,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trnavský samosprávny kraj
29. Február 2024
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
97 800,00 € DEVLEV BUILDINGS s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A23/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A23/2024
Doplnená
2 861,05 € SLOVAK STUDIO s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva na podporu vzdelávania
Zmluva na podporu vzdelávania
0,00 € SKAND Skalica, spol. s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva na podporu vzdelávania
Zmluva na podporu vzdelávania
0,00 € ARRIVA Trnava, a.s. Trnavský samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A24/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A24/2024
Doplnená
2 484,99 € Matúš Koprda Trnavský samosprávny kraj
29. Február 2024
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
409,82 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva na podporu vzdelávania
Zmluva na podporu vzdelávania
0,00 € Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť Trnavský samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Materiálotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave Trnavský samosprávny kraj
27. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241053_Z
7 999,50 € TEXTILE WORLD s. r. o. Trnavský samosprávny kraj