Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Trnavskom samosprávnom kraji Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Zmluva č. 13/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 13/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Ing. Mária R. Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Dodatok č. 3/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
124 341,00 € ADVENTUS, n. o. Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Dodatok č. 2/2022/NSK k Zmluve č. 1/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/NSK k Zmluve č. 1/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
60 315,00 € OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Zmluva č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € „Môj domov“ zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
34 560,00 € Euroleader Consulting, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 11/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 11/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
42 998,00 € Harmónia, n. o. OCEAN Trnavský samosprávny kraj
8. November 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
34 560,00 € Euroleader Consulting, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
8. November 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-043-OÚ
2022-043-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
8. November 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-041-OÚ
2022-041-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Dodatok č. 2/2022/BSK k Zmluve č. 11/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/BSK k Zmluve č. 11/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
3 992,00 € Vstúpte, n. o. Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 6/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
264 595,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Z M L U V A o zverení majetku do správy č. 2022-01-OÚ
Z M L U V A o zverení majetku do správy č. 2022-01-OÚ
313 534,77 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Zmluva č. 14/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 14/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Jana H., PhD. Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Zmluva č. 11/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 11/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Dominika H. Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Zmluva č. 12/2022/Javorina-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 12/2022/Javorina-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 10/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 10/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
48 348,00 € Pohoda seniorov, n. o. Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
39 318,00 € ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Obec Lakšárska Nová Ves Trnavský samosprávny kraj
4. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0186 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0186 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € TOLERANCIA n.o. Trnavský samosprávny kraj