Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Obec Baloň Trnavský samosprávny kraj
10. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNQ4-11-76
32/2024
1 937 726,96 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
9. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 28.03.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 28.03.2023
0,00 € Stredná priemyselná škola technická / Zdravá župa, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru
Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru
0,00 € Happy Agency, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
8. Január 2024
Kúpna zmluva
Z202314483_Z
5 300,00 € CNCteam, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
5. Január 2024
Zmluva č. 41/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 41/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Lívia S. Trnavský samosprávny kraj
4. Január 2024
Zmluva č. 42/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 42/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Ing. Štefan C. Trnavský samosprávny kraj
4. Január 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-027-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-027-OÚ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne Trnavský samosprávny kraj
2. Január 2024
Zmluva č. 31/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 31/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Jozef V. Trnavský samosprávny kraj
2. Január 2024
Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní
4 183,20 € Aglo Solutions s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Veľká Morava s ručením obmedzeným Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A04/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A04/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € strbk s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A07/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A07/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Oliver Hacaj - Atelier TRAUM Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla č. PZY/130/2017
Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla č. PZY/130/2017
0,00 € Letisko Piešťany, a.s. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A09/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A09/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € MAKUKI Atelier s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A12/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A12/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Žaneta Aradská Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A15/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A15/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Ing. Peter Ležovič Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A19/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A19/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Jakub Benko Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
845,00 € Obec Voderady Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € encare, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj