Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Balneologické múzeum Imricha Wintera Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Centrum podporných služieb Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
Zmluva o dielo 61/2023/ORP
Zmluva o dielo 61/2023/ORP
155 568,00 € RoadBridge s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
Zmluva č. 25/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 25/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Tamás R. Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
Zmluva č. 28/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 28/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Petra M. Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
Zmluva č. 63-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 63-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
2 055,00 € MHKM Skalica, n.o. Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
Zmluva o dielo 60/2023/ORP
Zmluva o dielo 60/2023/ORP
78 900,00 € RoadBridge s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov Trnavský samosprávny kraj
27. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková Trnavský samosprávny kraj