Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní
4 183,20 € Aglo Solutions s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Veľká Morava s ručením obmedzeným Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A04/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A04/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € strbk s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A07/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A07/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Oliver Hacaj - Atelier TRAUM Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla č. PZY/130/2017
Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla č. PZY/130/2017
0,00 € Letisko Piešťany, a.s. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A09/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A09/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € MAKUKI Atelier s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A12/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A12/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Žaneta Aradská Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A15/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A15/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Ing. Peter Ležovič Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A19/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A19/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Jakub Benko Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
845,00 € Obec Voderady Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € encare, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ZSE Drive
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ZSE Drive
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A20/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A20/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní č. 1/2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní č. 1/2022
0,00 € Marek K. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € KIRA n.o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A18/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A18/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Petra Malovcová Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A14/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A14/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Anna Valentová Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A08/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A08/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Cosa Mey, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní služieb Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní služieb Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
4 740,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A05/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. A05/2024 (zmluva o nepriamej pomoci)
0,00 € Mgr. Marcel Durák Trnavský samosprávny kraj