Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. M02/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. M02/2024
256,90 € Ľubica Mildeová Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
DODATOK č. 14/2024 k Zmluve č. 07/2015/DSS/T
DODATOK č. 14/2024 k Zmluve č. 07/2015/DSS/T
1 642,65 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. F01/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. F01/2024
404,32 € Mgr. Klaudia Úradníčková Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
DODATOK č. 8/2024 k Zmluve č. 24/2019/ROSA-DSS/C
DODATOK č. 8/2024 k Zmluve č. 24/2019/ROSA-DSS/C
2 579,87 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/SE/0349 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/SE/0349 o poskytnutí účelovej dotácie
900,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0109 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0109 o poskytnutí účelovej dotácie
1 300,00 € B&B KLUB, o.z. Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0143 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0143 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € 23. skautský zbor „Arany János“, Veľký Meder 23. sz. Arany János cserkészcsapat,Nagymegyer Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/HC/0230 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/HC/0230 o poskytnutí účelovej dotácie
1 705,00 € Majorette BIBI, o. z. Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SI/0259 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SI/0259 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € BVSK s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0238 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0238 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Združenie kresťanských seniorov Slovenska Klub Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/HC/0332 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/HC/0332 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € Občianske združenie dôchodcov ŠANEC Leopoldov Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/GA/0164 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/GA/0164 o poskytnutí účelovej dotácie
1 750,00 € Slnko jesene Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0278 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0278 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € Cycling Club Dudváh Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0190 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0190 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Občianske združenie hornosalibských koniarov - NYERGES Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0138 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0138 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Csemadok - Pre kultúru Žitného ostrova - Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Közösség Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0018 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0018 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € Obec Topoľníky Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0275 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0275 o poskytnutí účelovej dotácie
900,00 € Slovenský skauting, 2. zbor Dlhých mačiek Trnava Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
DODATOK č. 5/2024 k Zmluve č. 05/2022/ROSA-DSS/T
DODATOK č. 5/2024 k Zmluve č. 05/2022/ROSA-DSS/T
1 642,65 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0126 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0126 o poskytnutí účelovej dotácie
1 200,00 € HYPPOSKO Trnavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0139 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0139 o poskytnutí účelovej dotácie
600,00 € REBEKA DS Trnavský samosprávny kraj