Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Zmluva č. 58-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 58-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
1 300,00 € Spoločenstvo Hrubáci Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2022
Zmluva č. 31-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 31-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
2 000,00 € SPORT legal, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Centrum sociálnych služieb Jahodná Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU ev. č. povinného: 15316/2021/ONM
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU ev. č. povinného: 15316/2021/ONM
205,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. ( IČO 36361518) / PLUS SK, s.r.o. ( IČO 45930929) Trnavský samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BMU6-72-74
3164/2022
1 279 368,63 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
30. September 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
820,00 € Vladimír J./Ivan J./Jana V./Jana O. Trnavský samosprávny kraj
30. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16.08.2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16.08.2022
200,00 € KOVOMAT Slovakia, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18/CKF/P/2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18/CKF/P/2022
1 920,00 € Obec Čakany Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 15/CKF/P/2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 15/CKF/P/2022
3 000,00 € Obec Trstice Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo dodatku: IROP-D1 302011I443-11-11
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo dodatku: IROP-D1 302011I443-11-11
2 253 335,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo
0,00 € PALKOVIČ-SK, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 14/CKF/P/2022
14/CKF/P/2022
3 000,00 € Obec Vozokany Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
Zmluva č. 28-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluučasti
28-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG
2 800,00 € Obec Topoľníky Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/GA/0164 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/K/GA/0164
2 500,00 € Obec Trstice Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
Zmluva č. 62-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 62-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Zlatá priadka, n.o. Trnavský samosprávny kraj
29. September 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/Z/GA/0166 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/Z/GA/0166
800,00 € Obec Trstice Trnavský samosprávny kraj
28. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2022-036-OÚ
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2022-036-OÚ
3 218,32 € Západoslovenské múzeum v Trnave Trnavský samosprávny kraj