Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
40 879,08 € Obec Kočín - Lančár Trnavský samosprávny kraj
14. November 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
1 490,04 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 4/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 4/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
0,00 € Humanus, n. o. Trnavský samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NSK k Zmluve č. 7/2023/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NSK k Zmluve č. 7/2023/NSK o poskytnutí finančného príspevku
109 423,00 € ADVENTUS, n. o. Trnavský samosprávny kraj
14. November 2023
Kúpna zmluva
Z202311925_Z
372,00 € JTF partnership, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
14. November 2023
Dodatok č. 2/2023/NSK k Zmluve č. 10/2023/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NSK k Zmluve č. 10/2023/NSK o poskytnutí finančného príspevku
0,00 € Grandpark, nezisková organizácia Trnavský samosprávny kraj
14. November 2023
DOHODA O ZMENE V OSOBE ÚČASTNÍKA ZMLUVY O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB - DOHODA O PREVZATÍ DLHU
DOHODA O ZMENE V OSOBE ÚČASTNÍKA ZMLUVY O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB - DOHODA O PREVZATÍ DLHU
0,00 € KIRA n.o. Trnavský samosprávny kraj
13. November 2023
Kúpna zmluva
Z202311928_Z
6 050,00 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
13. November 2023
Zmluva č. 02/VZN 71-2020/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 02/VZN 71-2020/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
50 000,00 € Iniciatíva Arta Trnavský samosprávny kraj
10. November 2023
Kúpna zmluva
Z202311727_Z
4 897,20 € HOBLO, spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
10. November 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
63,23 € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Trnavský samosprávny kraj
9. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 35/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 35/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
285 952,00 € TOLERANCIA22 n.o. Trnavský samosprávny kraj
9. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 32/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 32/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
46 894,00 € Agapé Horný Bar, n.o. Trnavský samosprávny kraj
9. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Mesto Vrbové Trnavský samosprávny kraj
9. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 31/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
180 727,00 € Mikádo Trnavský samosprávny kraj
9. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 10/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 10/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
38 860,00 € Pohoda seniorov, n.o. Trnavský samosprávny kraj
9. November 2023
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 37/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 37/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
11 550,00 € Pokoj a zdravie, n.o. Trnavský samosprávny kraj
8. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie na jeho použitie
Zmluva o vytvorení diela a o poskytnutí licencie na jeho použitie
3 780,00 € Mgr. art. Jozef Kurinec Trnavský samosprávny kraj
7. November 2023
Kúpna zmluva č. Z202311043_Z
Kúpna zmluva č. Z202311043_Z
4 199,99 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
7. November 2023
Zmluva č. 21/2023/BBSK o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva č. 21/2023/BBSK o poskytnutí finančného príspevku
2 169,00 € JA Home life n. o. Trnavský samosprávny kraj