Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 37-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 37-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 33-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 33-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 21-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 21-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 000,00 € Spoločnosť uctievaných - Megbecsültek Társasága Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
ZMLUVA o výkone odborného autorského dohľadu 3/2024/ORP
ZMLUVA o výkone odborného autorského dohľadu 3/2024/ORP
11 280,00 € D-Phase a.s. Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024/ŽT/IT
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024/ŽT/IT
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0021 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0021 o poskytnutí účelovej dotácie
1 250,00 € Obec Potônske Lúky Trnavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0167 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0167 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € FC NÁDSZEG Trnavský samosprávny kraj
6. Jún 2024
Zmluva č. 16-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 16-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € Mucha Trail, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. Jún 2024
Zmluva č. 45/2024 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 45/2024 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Tobiáš P. Trnavský samosprávny kraj
6. Jún 2024
DODATOK č. 16/2024 k Zmluve č. 01/2012/I/TT
DODATOK č. 16/2024 k Zmluve č. 01/2012/I/TT
2 492,55 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA Trnavský samosprávny kraj
6. Jún 2024
Kúpna zmluva
Z20243688_Z
459,00 € Pixel Print s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0288 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0288 o poskytnutí účelovej dotácie
2 250,00 € SRRZ - RZ pri Gymnáziu Trnavský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0221 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0221 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Záhorácký Frišký Tým Trnavský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0350 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0350 o poskytnutí účelovej dotácie
1 100,00 € TRIKÁČKO Trnavský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0170 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0170 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Csemadok Základná organizácia Horné Saliby Trnavský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0144 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0144 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € ACADEMIA PRIMA Trnavský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0101 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0101 o poskytnutí účelovej dotácie
1 750,00 € Obec Špačince Trnavský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0246 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0246 o poskytnutí účelovej dotácie
3 300,00 € Tenisový klub Senica Trnavský samosprávny kraj
5. Jún 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. OKaŠ/S/002/2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. OKaŠ/S/002/2024
0,00 € LEStival, o.z Trnavský samosprávny kraj