Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Kristína Š./ Rastislav J. Trnavský samosprávny kraj
6. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 5/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
92 117,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
6. November 2023
Zmluva č. 73-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 73-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
600,00 € Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIATYRNAVIA Trnava Trnavský samosprávny kraj
6. November 2023
Kúpna zmluva
Z202311043_Z
4 199,99 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 36/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 36/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
88 500,00 € Občianske združenie Pro Bono Trnavský samosprávny kraj
6. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 30/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 30/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
56 748,00 € Senior Care Galanta, n. o. Trnavský samosprávny kraj
6. November 2023
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 7/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 7/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
55 563,00 € PROVIDENTIA Trnavský samosprávny kraj
6. November 2023
Dodatok č. 2/2023/NP K Zmluve č. 8/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NP K Zmluve č. 8/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
110 558,00 € Senior dom Terézia n. o. Trnavský samosprávny kraj
6. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. November 2023
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 1/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2023/NP k Zmluve č. 1/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
16 680,00 € SENIOR n. o. Trnavský samosprávny kraj
3. November 2023
Darovacia zmluva č. 68/2023/SI
Darovacia zmluva č. 68/2023/SI
1 404,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Trnavský samosprávny kraj
3. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o preložke plynárenského zariadenia č. 0883/22/SPPD/CEZ v znení Dodatku č. 1 0883/22/SPPD/CEZ/D1
Dodatok č. 2 k Zmluve o preložke plynárenského zariadenia č. 0883/22/SPPD/CEZ v znení Dodatku č. 1 0883/22/SPPD/CEZ/D1
0,00 € SPP – distribúcia, a.s. Trnavský samosprávny kraj
3. November 2023
Dodatok č. 2/2023/BSK
Dodatok č. 2/2023/BSK
42 299,00 € NEZÁBUDKA - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými Trnavský samosprávny kraj
3. November 2023
Zmluva č. 10/2023/INTEGRA-DSS/T
Zmluva č. 10/2023/INTEGRA-DSS/T
1 758,53 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA Trnavský samosprávny kraj
3. November 2023
Dodatok č. 1/2023/NSK
Dodatok č. 1/2023/NSK
95 868,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Trnavský samosprávny kraj
3. November 2023
Dodatok č. 2/2023/TSK
Dodatok č. 2/2023/TSK
13 502,00 € Senior Modrová, n. o. Trnavský samosprávny kraj
3. November 2023
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
0,00 € Graeme Mark D. Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 101 470,40 € Zdravá župa, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2023
DODATOK č. 4/2023 k Zmluve č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C
DODATOK č. 4/2023 k Zmluve č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C
0,00 € „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2023
Hromadná dohoda o zmene v osobe účastníka
Hromadná dohoda o zmene v osobe účastníka
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trnavský samosprávny kraj