Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Obec Horné Mýto Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2022
Dodatok č. 3/2022NP
Dodatok č. 3/2022NP
54 514,00 € PROVIDENTIA Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2022
Zmluva č. 67-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 67-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Slovenské združenie Príroda Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 350,00 € M. Peter, Oľga M., Kristína M., Juraj Š. Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Obec Osuské Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
MANDÁTNA ZMLUVA
MANDÁTNA ZMLUVA
3 360,00 € Conzas s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
Zmluva č. 12/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 12/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Jozef K. Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
Zmluva č. 10/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 10/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Filip A. Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
645 928,19 € STAVOMAL s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.02.2022
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 17.02.2022
366 765,56 € I N V E X spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Obec Dojč Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Obec Lakšárska Nová Ves Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Juraj H , rod. H Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Obec Smolinské Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € RAMON Consulting, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Október 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/FC/DS/0001 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2022/OBC/R/FC/DS/0001 o poskytnutí grantu
78 695,00 € Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség Trnavský samosprávny kraj
27. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/P/K/SI/0418 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení n
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/P/K/SI/0418 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení n
0,00 € Informačné a konzultačné centrum Dvere Skalica Trnavský samosprávny kraj
26. Október 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní
Zmluva o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní
170 000,00 € Trnavská arcidiecézna charita Trnavský samosprávny kraj
26. Október 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/FC/TT/0002 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2022/OBC/R/FC/TT/0002 o poskytnutí grantu
67 839,00 € Združenie obcí mestskej oblasti Trnava Trnavský samosprávny kraj