Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0362 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0362 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € ALFA PUBLIC Trnavský samosprávny kraj
24. Jún 2024
Zmluva č. 28-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 28-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dechtice Trnavský samosprávny kraj
24. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0142 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0142 o poskytnutí účelovej dotácie
1 300,00 € Seishin Karate Klub Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj
24. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/SE/0342 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/SE/0342 o poskytnutí účelovej dotácie
700,00 € Klub priateľov histórie Senica Trnavský samosprávny kraj
24. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0110 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0110 o poskytnutí účelovej dotácie
3 600,00 € Hokejový klub mládeže Gladiators Trnava, o. z. Trnavský samosprávny kraj
24. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/SI/0306 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/SI/0306 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Občianske združenie Útulok Skalica Trnavský samosprávny kraj
24. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/TT/0387 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/TT/0387 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € Združenie zdravotne postihnutých Bučany Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 39-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 39-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Tradície minulosti - mosty k budúcnosti Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0395 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0395 o poskytnutí účelovej dotácie
2 400,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2024-007-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2024-007-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0374 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0374 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € OZ DAM Šport Matúškovo Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0370 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0370 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Kultúrno-spoločenské centrum Bučany Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 19-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 19-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 500,00 € JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 24-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 24-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 300,00 € Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/TT/0371 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/TT/0371 o poskytnutí účelovej dotácie
4 000,00 € Liga zdravia Slovensko, občianske združenie Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 27-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 27-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € EqualGroup, s.r.o Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 38 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 38 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € "Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina" Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0279 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0279 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 26-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 26-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Obec Sobotište Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0227 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0227 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € JIMMYMARKET s.r.o. Trnavský samosprávny kraj