Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € GRT BAU s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
1. December 2023
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
Dohoda o spolupráci pri organizácii experimentálneho overovania
0,00 € Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica Trnavský samosprávny kraj
1. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313151_Z
37 000,00 € CNCteam, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva č. 12/2023/JESIENKA-ŠZ/C
12/2023/Jesienka-ŠZ/C
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
30. November 2023
Dohoda zriaďovateľov o spojení škôl a o zriaďovateľovi Spojenej školy, Slnečná 2, Šamorín
Dohoda zriaďovateľov o spojení škôl a o zriaďovateľovi Spojenej školy, Slnečná 2, Šamorín
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Trnavský samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva č. 7/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 7/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
20 000,00 € LUKAS-MED s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
30. November 2023
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK č. 10/2023 k Zmluve č. 1/2018/BAH-DSS/C
DODATOK č. 10/2023 k Zmluve č. 1/2018/BAH-DSS/C
651,28 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK č. 10/2023 k Zmluve č. 23/2017/BAH-DSS/C
DODATOK č. 10/2023 k Zmluve č. 23/2017/BAH-DSS/C
634,34 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 01/2023/BAH-DSS/C
Dohoda o ukončení zmluvy č. 01/2023/BAH-DSS/C
3 861,02 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 04/2023/BAH-DSS/C
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 04/2023/BAH-DSS/C
633,92 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202312847_Z
1 600,00 € Ultra Print, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK č. 2/2023 k Zmluve č. 15/2022/BAH-DSS/C o
DODATOK č. 2/2023 k Zmluve č. 15/2022/BAH-DSS/C o
1 123,04 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
28. November 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Trnavský samosprávny kraj
28. November 2023
Zmluva č. 12/2023/JESIENKA-ŠZ/C
Zmluva č. 12/2023/JESIENKA-ŠZ/C
1 183,65 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
28. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312944_Z
15 494,00 € ARMO-SK s. r. o. Trnavský samosprávny kraj