Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/HC/0432 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/HC/0432 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Tradície minulosti - mosty k budúcnosti Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/HC/0431 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/HC/0431 o poskytnutí účelovej dotácie
700,00 € Tradície minulosti - mosty k budúcnosti Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 29/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 29/CKF/2023
3 000,00 € Obec Bohdanovce nad Trnavou Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná odborná škola podnikania v remeslách s službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Obchodná akadémia, Kereskedelmi Akadémia Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Addendum No. 2. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120
Addendum No. 2. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120
0,00 € Ministry of Foreign Affairs and Trade Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 27/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 27/CKF/2023
3 000,00 € Obec Kvetoslavov Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/TT/0435 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/TT/0435 o poskytnutí účelovej dotácie
1 300,00 € Ateliér Pablo o.z. Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Gymnázium F. V. Sasinka Námestie slobody 3 Skalica Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Špecializované zariadenie v Trnave Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Vlastivedné múzeum v Galante Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica Trnavský samosprávny kraj