Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
ZMLUVA O PREVODE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 10.6.2022
ZMLUVA O PREVODE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 10.6.2022
10 944,00 € Zdravá župa, s. r. o. (IČO: 53708997) / ATELIER KM, s. r. o. (IČO: 47404183) Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Trnavské osvetové stredisko Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2022
ZMLUVA O PREVODE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 27.6.2022
ZMLUVA O PREVODE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO ZO DŇA 27.6.2022
11 856,00 € Zdravá župa, s. r. o. (IČO: 53708997) / STUDIO 20A s. r. o. (IČO: 50819119) Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2022
Zmluva č. 49-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 49-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Róbert Hustý Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2022
Zmluva č. 45-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 45-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva, Trnava - Prednádražie Trnavský samosprávny kraj
13. Október 2022
Zmluva č. 52-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 52-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € KC PRIESTOR Trnavský samosprávny kraj
13. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Galantské osvetové stredisko Trnavský samosprávny kraj
13. Október 2022
Zmluva č. 44-PR/RDGaOP/4518/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 44-PR/RDGaOP/4518/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € Mesto Gbely Trnavský samosprávny kraj
13. Október 2022
Kúpna zmluva č. 41/2022/ORP
41/2022/ORP
0,00 € ŽP EKO QELET a. s. Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2022
Dohoda o zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vysporiadaní č. 39/2022/ORP
39/2022/ORP
1 448,64 € BB-Invest a.s. Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2022
Z M L U V A o zverení majetku do správy č. 2022-038-OÚ
Z M L U V A o zverení majetku do správy č. 2022-038-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2022
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 13/2021/ROSA-DSS/A
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 13/2021/ROSA-DSS/A
14,52 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2022
Zmluva č. 32-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 32-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
2 000,00 € Dobrovoľná civilná ochrana Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
100,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Zmluva č. 38-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 38-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Obec Prašník Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci Trnavský samosprávny kraj