Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
80,00 € Brook Partners Law Firm, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva č. 2/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 2/2024/SPOD a SK
29 043,00 € Občianske združenie Otvorené srdce Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva č. 5/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 5/2024/SPOD a SK
33 990,00 € Centrum poradenstva a prevencie Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
Zmluva č. 18/2024/SPOD a SK
Zmluva č. 18/2024/SPOD a SK
12 447,00 € Občianske združenie Kráčaj s nami Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2024
ZZ - Trnasvký samosprávny kraj , MZ č. 201/2023
967/2023
0,00 € Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
24. Január 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
2 160 635,60 € Ministerstvom dopravy SR Trnavský samosprávny kraj
24. Január 2024
DELIMITAČNÝ PROTOKOL SSC č.: 1/1120/2023
DELIMITAČNÝ PROTOKOL SSC č.: 1/1120/2023
3 580 720,56 € Slovenská republika zastúpená Slovenskou správou ciest Trnavský samosprávny kraj
18. Január 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s./ Denisa K. Trnavský samosprávny kraj
18. Január 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s./ Dr. Tibor B. Trnavský samosprávny kraj
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie
200 000,00 € Letisko Piešťany, a.s. Trnavský samosprávny kraj
16. Január 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-026-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-026-OÚ
0,00 € Obchodná akadémia Trnavský samosprávny kraj
16. Január 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-029-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-029-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
15. Január 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Marta V./ Ing. Dominik G. Trnavský samosprávny kraj
11. Január 2024
Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
0,00 € Granden s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Január 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Obec Baloň Trnavský samosprávny kraj
10. Január 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNQ4-11-76
32/2024
1 937 726,96 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
9. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 28.03.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 28.03.2023
0,00 € Stredná priemyselná škola technická / Zdravá župa, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
9. Január 2024
Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru
Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru
0,00 € Happy Agency, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
8. Január 2024
Kúpna zmluva
Z202314483_Z
5 300,00 € CNCteam, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
5. Január 2024
Zmluva č. 41/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 41/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Mgr. Lívia S. Trnavský samosprávny kraj