Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0253 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0253 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € Folklórny súbor Krakovienka Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SI/0270 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SI/0270 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € B.Ú.D.A. Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/HC/0323 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/HC/0323 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € Materská škola, Sasinkovo 320 Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SI/0213 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SI/0213 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € SVETLO A NÁDEJ Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0262 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0262 o poskytnutí účelovej dotácie
3 000,00 € Mikroregión nad Holeškou Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/GA/0024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/GA/0024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 250,00 € Obec Váhovce Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0184 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0184 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Hanza Galanta Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0234 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0234 o poskytnutí účelovej dotácie
700,00 € HANKO KAI KARATE KLUB SENICA, o.z. Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0292 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0292 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Skating Club Piešťany Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0107 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0107 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € Spoločenstvo Hrubáci Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0208 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0208 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € ŠK Arkádia Galanta Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0297 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0297 o poskytnutí účelovej dotácie
3 500,00 € BÁBENCE Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0267 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0267 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Veslársky klub Sĺňava Piešťany Trnavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0165 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0165 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Levandulan Trnavský samosprávny kraj
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
50,00 € Slovenská poľovnícka komora Trnavský samosprávny kraj
3. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0300 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0300 o poskytnutí účelovej dotácie
1 400,00 € VOLEJBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE Trnavský samosprávny kraj
3. Jún 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0095 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0095 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Radošovce Trnavský samosprávny kraj
31. Máj 2024
Zmluva č. 35-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 35-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € Volejbalový oddiel Hit Trnava Trnavský samosprávny kraj
31. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20244079_Z
588,00 € Ultra Print, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj