Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Obec Dolný Lopašov Trnavský samosprávny kraj
7. September 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
2 280,00 € Ing. Fratntišek M. a Ing. Helena M. Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva č. 37-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 37-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € HYPPOSKO Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Kúpna zmluva č. 58/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 58/2023/ORP
105 805,20 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 21/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 21/CKF/2023
3 000,00 € Obec Chtelnica Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/SI/0485 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/SI/0485 o poskytnutí účelovej dotácie
5 977,00 € OIL JPM, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/DS/0495 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/DS/0495 o poskytnutí grantu
20 000,00 € Mesto Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 08/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 08/CKF/2023
3 000,00 € Obec Ružindol Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 13/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 13/CKF/2023
3 000,00 € Obec Boleráz Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19/CKF/2023
3 000,00 € Obec Dolné Dubové Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/PN/0379 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/ORG/R/S/PN/0379
2 500,00 € Skating Club Piešťany Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/GA/0472 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/GA/0472 o poskytnutí účelovej dotácie
33 383,00 € PRO TOMÁŠIKOVO - TALLÓS Trnavský samosprávny kraj
5. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Veľká Morava s ručením obmedzeným Trnavský samosprávny kraj
5. September 2023
Kúpna zmluva
Z20238747_Z
24 800,00 € A-Z Gastro s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
5. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_034
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_034
0,00 € Národný inštitút vzdelávania mládeže (IČO 00164348) / Stredná odborná škola technická Galanta (IČO 00158984) Trnavský samosprávny kraj
5. September 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného a hnuteľného majetku do správy č. 2023-018-OU
Z M L U V A o zverení nehnuteľného a hnuteľného majetku do správy č. 2023-018-OU
0,00 € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Trnavský samosprávny kraj
5. September 2023
Zmluva č. 42-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 42-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie Trnavský samosprávny kraj
5. September 2023
Zmluva č. 07/2023/Chmelinec-DSS/C
Zmluva č. 07/2023/Chmelinec-DSS/C
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Trnavský samosprávny kraj
5. September 2023
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2023-015-OÚ
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2023-015-OÚ
0,00 € Spojená škola Rakovice Trnavský samosprávny kraj