Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 06/CKF/P/2022
06/CKF/P/2022
3 000,00 € Obec Jahodná Trnavský samosprávny kraj
28. September 2022
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-037-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-037-OÚ
272 160,00 € Gymnázium Ivana Kupca Trnavský samosprávny kraj
28. September 2022
Zmluva č. 55-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 55-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
2 900,00 € Klub amerických vozidiel Garage V8 Trnava Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.10/CKF/P/2022
10/CKF/P/2022
3 000,00 € Obec Oľdza Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Vlastivedné múzeum v Galante Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Zmluva č. 27-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 27-N-D/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
2 000,00 € Obec Trhová Hradská Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Zmluva č. 57-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 57-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
600,00 € Záchranný systém Slovensko Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 01/CKF/P/2022
01/CKF/P/2022
3 000,00 € Obec Kráľov Brod Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q398-211-17 zo dňa 11.06.2019
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Q398-211-17 zo dňa 11.06.2019
3 235 512,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Západoslovenské múzeum v Trnave Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011I443-11-11 zo dňa 03.07.2019
3131/2022
2 253 335,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
LICENČNÁ ZMLUVA
LICENČNÁ ZMLUVA
600,00 € Ingrid K. Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Zmluva č. 51-PR/RDGaOP/4518/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 51-PR/RDGaOP/4518/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
3 000,00 € Obec Dlhá Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
500,00 € PaedDr. Martina T Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA ev. č. povinného 15314-1/2022/ONM
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA ev. č. povinného 15314-1/2022/ONM
89,00 € HANT Development, a.s. Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica Trnavský samosprávny kraj
26. September 2022
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
900,00 € Mgr. art. Lucia K Trnavský samosprávny kraj
26. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov Trnavský samosprávny kraj
26. September 2022
Dodatok č. 1 ku Dohode o zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní zo dňa 15.08.2022
Dodatok č. 1 ku Dohode o zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní zo dňa 15.08.2022
393,00 € DRAWBRIDGE s .r. o Trnavský samosprávny kraj