Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Zmluva č. 48-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 48-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Krasokorčuliarsky klub Trnava Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0503 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0503 o poskytnutí grantu
15 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva, Trnava - Prednádražie Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/HC/0518 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/HC/0518 o poskytnutí grantu
10 000,00 € Mesto Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
MANDÁTNA ZMLUVA
MANDÁTNA ZMLUVA
9 850,00 € Andrej Barbierik Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/K/TT/0309 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/OBC/R/K/TT/0309 o poskytnutí účelovej dotácie
750,00 € Obec Radošovce Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/TT/0436 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/TT/0436 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Bachova spoločnosť na Slovensku Trnavský samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 75/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 75/2023/ORP
81 180,00 € APROREAL, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 76/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 76/2023/ORP
69 360,00 € APROREAL, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/PN/0384 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/PN/0384 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € VOLEJBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb č. 1009901585
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb č. 1009901585
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel č. 5519002056
Poistná zmluva pre havarijné poistenie motorových vozidiel č. 5519002056
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
0,00 € Stredná priemyselná škola technická / Zdravá župa, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 3559009902
Poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 3559009902
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Zmluva o dielo č. 74/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 74/2023/ORP
201 478,36 € STRABAG s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
150,80 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310221_Z
7 000,00 € RAMOTECH s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Zmluva č. 49-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 49-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 500,00 € DFS Juránek Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
Zmluva o dielo a o poskytnutí licencie
350,00 € Miloš B. Trnavský samosprávny kraj
29. September 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € GRANDEN s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava Trnavský samosprávny kraj