Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2024
Zmluva č. 18/2024/TSK
Zmluva č. 18/2024/TSK
27 408,00 € Senior Modrová, n. o. Trnavský samosprávny kraj
9. Február 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AID6-223-47 zo dňa 17.3.2021
284/2024
292 882,19 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
9. Február 2024
Zmluva č. 5/2024/NP/Op
Zmluva č. 5/2024/NP/Op
315 662,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trnavský samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 13/2024/NSK
Zmluva č. 13/2024/NSK
7 536,00 € TIMOTEUS n. o. Trnavský samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 01-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 01-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 660,00 € Divadelná skupina Trnava Trnavský samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 3/2024/NP/Op
Zmluva č. 3/2024/NP/Op
56 520,00 € Humanus, n. o. Trnavský samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 6/2024/BSK
Zmluva č. 6/2024/BSK
4 046,00 € Dom sociálnych služieb - MOST, n. o. Trnavský samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č.14/2024/NP-TS
Zmluva č.14/2024/NP-TS
12 000,00 € Centrum bezbariérovej komunikácie Trnavský samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 17/2024/NSK
Zmluva č. 17/2024/NSK
47 100,00 € SPLN, n. o. Veľké Ripňany Trnavský samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 2/2024/NP/Op
Zmluva č. 2/2024/NP/Op
25 824,00 € Oáza života n. o. Trnavský samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 1/2024/NP/Op
Zmluva č. 1/2024/NP/Op
Doplnená
22 104,00 € SENIOR n. o. Trnavský samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva č. 5/2024/NP/Šp
Zmluva č. 5/2024/NP/Šp
51 576,00 € Agapé Horný Bar, n. o. Trnavský samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva č. 15/2024/NP-ŠP/SR/TS
Zmluva č. 15/2024/NP-ŠP/SR/TS
Doplnená
37 440,00 € Poradensko–rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja Trnavský samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva č. 7/2024/NP-Dnpc
Zmluva č. 7/2024/NP-Dnpc
Doplnená
11 000,00 € TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n. o. Trnavský samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva č. 2/2024/NP-Ú
Zmluva č. 2/2024/NP-Ú
32 760,00 € Spolok sv. Jána Almužníka, o. z. Trnavský samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva č. 5/2024/NP-ZNB
Zmluva č. 5/2024/NP-ZNB
120 341,00 € Občianske združenie - DOBROTA SV. ALŽBETY Trnavský samosprávny kraj
7. Február 2024
Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní
750,00 € Mária S. Trnavský samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva č. 18/2024/NP-SVI
Zmluva č. 18/2024/NP-SVI
Doplnená
92 160,00 € Raná starostlivosť, n. o. Trnavský samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva č. 12/2024/PSK
Zmluva č. 12/2024/PSK
7 860,00 € Spišská katolícka charita Trnavský samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva č. 8/2024/BBSK
Zmluva č. 8/2024/BBSK
9 288,00 € DOMINIK, n. o. Trnavský samosprávny kraj