Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0031 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0031 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Obec Siladice Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/DS/0025 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/DS/0025 o poskytnutí účelovej dotácie
1 200,00 € Obec Horné Mýto Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0145 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0145 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Adventure Life Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/TT/0121 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/TT/0121 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Základná škola s materskou školou, Suchá nad Parnou 55 Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0242 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0242 o poskytnutí účelovej dotácie
4 300,00 € Agentúra BEBOP s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0211 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0211 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € FORZARE Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SI/0186 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SI/0186 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Domov Barborka Unín, n.o. Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0068 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0068 o poskytnutí účelovej dotácie
650,00 € Obec Buková Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/TT/0094 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/TT/0094 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Obec Majcichov Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0329 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0329 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Cech vinárov Hlohovecka o. z. Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0328 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0328 o poskytnutí účelovej dotácie
800,00 € Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0171 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0171 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Csemadok Základná organizácia Kráľov Brod Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0281 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0281 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Rada mládeže Trnavského kraja Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/SE/0250 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/SE/0250 o poskytnutí účelovej dotácie
2 250,00 € Kvietky Častkova Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
241,00 € Obec Oreské Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva č. 20-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 20-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 500,00 € Obecný futbalový klub Bučany Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0235 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SE/0235 o poskytnutí účelovej dotácie
600,00 € Futbalový klub Borský Svätý Jur Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0147 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0147 o poskytnutí účelovej dotácie
3 300,00 € GÉZENGÚZ Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Dohoda o urovnaní č. 01/2024/ORP
Dohoda o urovnaní č. 01/2024/ORP
4 799,51 € SYTIQ a.s. Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0124 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0124 o poskytnutí účelovej dotácie
950,00 € Robotnícky spevokol Bradlan v Trnave Trnavský samosprávny kraj