Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
DODATOK č. 2/2022 k Zmluve č. 03/2022/ROSA-DSS/A
DODATOK č. 2/2022 k Zmluve č. 03/2022/ROSA-DSS/A
43,22 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
30. November 2022
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 07/2021/ROSA-DSS/T
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 07/2021/ROSA-DSS/T
77,73 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
30. November 2022
DODATOK č. 10/2022 k Zmluve č. 07/2015/DSS/T
DODATOK č. 10/2022 k Zmluve č. 07/2015/DSS/T
93,36 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
30. November 2022
DODATOK č. 6/2022 k Zmluve č. 20/2019/ROSA-RS/A
DODATOK č. 6/2022 k Zmluve č. 20/2019/ROSA-RS/A
65,82 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
29. November 2022
Zmluva č. 69-PR/RDGaOP/4518/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
69-PR/RDGaOP/4518/2022
800,00 € Obec Okoč Trnavský samosprávny kraj
28. November 2022
Zmluva č. 01/VZN 71-2020/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 01/VZN 71-2020/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
42 000,00 € Iniciatíva Arta Trnavský samosprávny kraj
28. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0194 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/ORG/R/K/GA/0194 o poskytnutí účelovej dotácie
0,00 € Oblastný výbor ZMPS pre región Galanta a Šaľa (IČO: 173143480005) Trnavský samosprávny kraj
28. November 2022
Kúpna zmluva
Z202214408_Z
8 900,00 € REPRE s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva o zrušení vecného bremena
Zmluva o zrušení vecného bremena
0,00 € EMOTRANS, spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
25. November 2022
Zmluva č. 47-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 47-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Klub bratislavských turistov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom sv. Ján Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Memorandum of cooperation
Memorandum of cooperation
0,00 € Taiwan - Yilan County Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Špecializované zariadenie v Trnave Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková Trnavský samosprávny kraj
23. November 2022
Zmluva č. 68-PR/RDGaOP/4518/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 68-PR/RDGaOP/4518/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Obec Suchá nad Parnou Trnavský samosprávny kraj
23. November 2022
Zmluva o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla
Zmluva o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla
46,46 € Mgr. Peter M. Trnavský samosprávny kraj
23. November 2022
Zmluva o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla
Zmluva o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla
23,23 € Mgr. Peter M. Trnavský samosprávny kraj