Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
0,00 € Slovenská národná knižnica v Martine (IČO 36138517) / Záhorská knižnica (IČO 36088226) Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Zmluva o budúcej zmluve
0,00 € Obec Osuské Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Zmluva č. 65-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 65-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Suchá nad Parnou (IČO 001774740515) Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Dodatok č. 3/2022/BSK k Zmluve č. 4/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022/BSK k Zmluve č. 4/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
53 098,00 € Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Z M L U V A o výpožičke
Z M L U V A o výpožičke
0,00 € SKAND Skalica, spol. s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
0,00 € Slovenská národná knižnica v Martine (IČO 36138517) / Žitnoostrovská knižnica (IČO 36088323) Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Z M L U V A o výpožičke
Z M L U V A o výpožičke
0,00 € ARRIVA Trnava, a. s. Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G1 zo dňa 03.09.2007
0,00 € Slovenská národná knižnica v Martine (IČO 36138517) / Galantská knižnica (IČO 36088242) Trnavský samosprávny kraj
2. November 2022
Zmluva č. 64-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 64-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
700,00 € Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIATYRNAVIA Trnava Trnavský samosprávny kraj
2. November 2022
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-042-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-042-OÚ
4 260,00 € Špecializované zariadenie v Trnave Trnavský samosprávny kraj
2. November 2022
Dodatok č. 2/2022NP k Zmluve č. 31/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022NP k Zmluve č. 31/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
95 331,00 € Mikádo Trnavský samosprávny kraj
2. November 2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ZO DŇA 10.08.2021
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ZO DŇA 10.08.2021
478,80 € KaFe, spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
2. November 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
2 282,63 € Stredná zdravotnícka škola Trnavský samosprávny kraj
2. November 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní č. 01/RDGaOP/2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní č. 01/RDGaOP/2022
3 500,00 € Obec Horná Krupá Trnavský samosprávny kraj
2. November 2022
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 8/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 8/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
111 371,00 € Senior dom Terézia n. o. Trnavský samosprávny kraj
2. November 2022
Zmluva č. 63-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 63-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Občianske združenie Mládež aktívne Trnavský samosprávny kraj
2. November 2022
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 5/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022NP k Zmluve č. 5/2022/NP o poskytnutí finančného príspevku
106 766,00 € SENIOR PARK, n. o. Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2022
Kúpna zmluva
Z202211976_Z
3 479,00 € Hauerland spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Trnavský samosprávny kraj
31. Október 2022
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Obec Horné Mýto Trnavský samosprávny kraj