Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2023
Zmluva č. 53-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 53-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € OZ CIBULKA Trnavský samosprávny kraj
3. August 2023
Zmluva č. 49-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 49-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC Trnavský samosprávny kraj
3. August 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/DS/0469 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/ORG/P/R/DS/0469
32 286,00 € Klikk, o.z. Trnavský samosprávny kraj
3. August 2023
Zmluva č. 34-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 34-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Šachový klub Komplet Trnava - Modranka Trnavský samosprávny kraj
3. August 2023
Zmluva č. 42-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 42-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Včeloz Trnavský samosprávny kraj
2. August 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/SE/0461 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/ORG/P/R/SE/0461
15 643,00 € Klub slovenských turistov Senica Trnavský samosprávny kraj
2. August 2023
Zmluva č. 38-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 38-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
2 000,00 € KC PRIESTOR Trnavský samosprávny kraj
2. August 2023
Zmluva č. 52-PR/RDGaOP/4518/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 52-PR/RDGaOP/4518/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Prašník Trnavský samosprávny kraj
2. August 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/DS/0477 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/ORG/P/R/DS/0477
11 055,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda Jahodná Szlovákiai Magyar Szülők (356263560421) Trnavský samosprávny kraj
2. August 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/R/PN/0484 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/ORG/R/R/PN/0484
5 040,00 € Mikroregión nad Holeškou Trnavský samosprávny kraj
2. August 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-016-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-016-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
2. August 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/DS/0473 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/ORG/P/R/DS/0473 o poskytnutí účelovej dotácie
15 113,00 € DUNAVIT - Podunajské ochranárske združenie - Dunamenti Tájvédelmi Társulat Trnavský samosprávny kraj
2. August 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
2. August 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € DELTA INKASO, spol. s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
2. August 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/P/DS/0045 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/ORG/R/P/DS/0045
3 500,00 € DUNAVIT - Podunajské ochranárske združenie - Dunamenti Tájvédelmi Társulat Trnavský samosprávny kraj
2. August 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/TT/0464 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/ORG/P/R/TT/0464
12 674,00 € Miestna akčná skupina 11 PLUS Trnavský samosprávny kraj
1. August 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/SI/0462 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/ORG/P/R/SI/0462
5 658,00 € Priatelia Baťovho kanálu a prístavu Skalica Trnavský samosprávny kraj
1. August 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/PN/0373 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/ORG/R/K/PN/0373
2 075,00 € Mestská knižnica mesta Piešťany Trnavský samosprávny kraj
1. August 2023
Kúpna zmluva
Z20237735_Z
498,00 € ANDREA SHOP, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj