Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
Kúpna zmluva č. 79/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 79/2023/ORP
6 840,00 € BIZ1 s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
21. November 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. SKHU/1902/1.1/120
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. SKHU/1902/1.1/120
100 850,14 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Trnavský samosprávny kraj
21. November 2023
Kúpna zmluva č. 78/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 78/2023/ORP
83 289,12 € Datacomp s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
21. November 2023
Zmluva č. 1/2024 ZP o poskytovaní zdravotnej posudkovej činnosti
Zmluva č. 1/2024 ZP o poskytovaní zdravotnej posudkovej činnosti
9 750,00 € MUDr. Michal H., MPH Trnavský samosprávny kraj
21. November 2023
Zmluva č. 01/VZN 71-2020/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 01/VZN 71-2020/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
20 000,00 € Fórum inštitút pre výskum menšín v anglickom jazyku: Forum Minority Research Institute v maďarskom jazyku: Fórum Kisebbségkutató Intézet Trnavský samosprávny kraj
21. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312470_Z
1 138,00 € CTRL + C s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
21. November 2023
Zmluva č. 71-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 71-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Občianske združenie Útulok Skalica Trnavský samosprávny kraj
21. November 2023
DODATOK č. 2/2023 k Zmluve č. 07/2022/DUNAJ-ZPB/C
DODATOK č. 2/2023 k Zmluve č. 07/2022/DUNAJ-ZPB/C
0,00 € „DUNAJ“ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Trnavský samosprávny kraj
20. November 2023
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 6/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2023/NP k Zmluve č. 6/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku
285 481,00 € Alzheimercentrum Piešťany, n. o. Trnavský samosprávny kraj
20. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312240_Z
5 694,00 € ITSK, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
16. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312408_Z
10 015,00 € Marián Hucík - Kika Wood Trnavský samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva č. 04/VZN 71-2020/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 04/VZN 71-2020/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
20 000,00 € Malý Berlín Trnavský samosprávny kraj
16. November 2023
ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
26 316,00 € Becker spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
16. November 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
395,28 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva č. 45-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 45-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Občianske združenie Neštišané Trnavský samosprávny kraj
16. November 2023
Zmluva č. 03/VZN 71-2020/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 03/VZN 71-2020/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
10 000,00 € Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 Trnavský samosprávny kraj
16. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312552_Z
28 300,00 € Karol Sípos Trnavský samosprávny kraj
16. November 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ č. SKHU/1902/1.1/120
4235/2023
100 850,14 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
16. November 2023
Dohoda o zrušení Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
Dohoda o zrušení Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
0,00 € Obec Koválov Trnavský samosprávny kraj
16. November 2023
Kúpna zmluva
Z202310637_Z
18 361,00 € RIZNER s. r. o. Trnavský samosprávny kraj