Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/SI/0492 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/SI/0492 o poskytnutí grantu
10 000,00 € Mesto Holíč Trnavský samosprávny kraj
11. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/HC/0433 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/HC/0433 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Zámocký jazdecký klub Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
8. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239115_Z
1 624,00 € Hauerland spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
7. September 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
1 090,00 € Jana P. Trnavský samosprávny kraj
7. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/V/HC/0152 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/OBC/R/V/HC/0152 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Obec Jalšové Trnavský samosprávny kraj
7. September 2023
Kúpna zmluva č. 56/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 56/2023/ORP
113 880,00 € COLAB a.s. Trnavský samosprávny kraj
7. September 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
2 280,00 € Ing. Fratntišek M. a Ing. Helena M. Trnavský samosprávny kraj
7. September 2023
Zámenná zmluva
Zámenná zmluva
0,00 € Obec Dolný Lopašov Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva č. 37-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 37-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € HYPPOSKO Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Kúpna zmluva č. 58/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 58/2023/ORP
105 805,20 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 21/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 21/CKF/2023
3 000,00 € Obec Chtelnica Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/SI/0485 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/SI/0485 o poskytnutí účelovej dotácie
5 977,00 € OIL JPM, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 13/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 13/CKF/2023
3 000,00 € Obec Boleráz Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/DS/0495 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/DS/0495 o poskytnutí grantu
20 000,00 € Mesto Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 08/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 08/CKF/2023
3 000,00 € Obec Ružindol Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/PN/0379 o poskytnutí účelovej dotácie
2023/ORG/R/S/PN/0379
2 500,00 € Skating Club Piešťany Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19/CKF/2023
3 000,00 € Obec Dolné Dubové Trnavský samosprávny kraj
6. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/GA/0472 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/P/R/GA/0472 o poskytnutí účelovej dotácie
33 383,00 € PRO TOMÁŠIKOVO - TALLÓS Trnavský samosprávny kraj
5. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Veľká Morava s ručením obmedzeným Trnavský samosprávny kraj