Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Galantská knižnica Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/PN/0521 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/PN/0521 o poskytnutí grantu
40 000,00 € Iniciatíva Arta Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Addendum No. 2. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120
Addendum No. 2. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120
0,00 € Ministry of Foreign Affairs and Trade Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná odborná škola technická Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná priemyselná škola dopravná Trnava Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná odborná škola podnikania v remeslách s službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Obchodná akadémia, Kereskedelmi Akadémia Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/HC/0432 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/HC/0432 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Tradície minulosti - mosty k budúcnosti Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/HC/0431 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/K/HC/0431 o poskytnutí účelovej dotácie
700,00 € Tradície minulosti - mosty k budúcnosti Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 29/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 29/CKF/2023
3 000,00 € Obec Bohdanovce nad Trnavou Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Trnavský samosprávny kraj
28. September 2023
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnavský samosprávny kraj