Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva č. 25-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 25-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Róbert Hustý Trnavský samosprávny kraj
7. Máj 2024
Zmluva č. 03/PN/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 03/PN/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
3 747,00 € Úsmev pre druhých, o.z. Trnavský samosprávny kraj
7. Máj 2024
Zmluva č. 06/TT/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 06/TT/2023/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
4 000,00 € RENOVA Trnavský samosprávny kraj
7. Máj 2024
Zmluva č. 24 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 24 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Apolin Trnavský samosprávny kraj
7. Máj 2024
Zmluva č. 12-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 12-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 500,00 € ÚNIA VOJNOVÝCH VETERÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KLUB TRNAVA Trnavský samosprávny kraj
7. Máj 2024
Zmluva č. 22- N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 22- N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
500,00 € Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Trnavský samosprávny kraj
7. Máj 2024
Zmluva č. 17-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 17-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Centrum voľného času Dúha Trnavský samosprávny kraj
6. Máj 2024
Dodatok č.1/2024 k Zmluve č.03/2024-Jesienka-ŠZ/C
Dodatok č.1/2024 k Zmluve č.03/2024-Jesienka-ŠZ/C
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
6. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNM5-11-76 zo dňa 29.7.2022
708/2024
3 881 658,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
3. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
3. Máj 2024
Zmluva č. 12-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 12-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Obec Zeleneč Trnavský samosprávny kraj
3. Máj 2024
Zmluva č. 18-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 18-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
15 000,00 € Slovenský zväz cyklistiky Trnavský samosprávny kraj
3. Máj 2024
Zmluva č. 44/2024 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 44/2024 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Ľubica Č. Trnavský samosprávny kraj
3. Máj 2024
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
0,00 € Trnavské osvetové stredisko Trnavský samosprávny kraj
1. Máj 2024
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Trnavský samosprávny kraj
1. Máj 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
666,00 € Západoslovenská distribučná, a. s./ONLINE- BUILDING s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
29. Apríl 2024
Zmluva č. 21- N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 21- N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 500,00 € KARPATOŠ Trnavský samosprávny kraj
29. Apríl 2024
DODATOK č. 3/2024 k Zmluve č. 10/2021/NB-DSS/C
DODATOK č. 3/2024 k Zmluve č. 10/2021/NB-DSS/C
1 308,86 € Centrum sociálnych služieb – Nová Bošáca Trnavský samosprávny kraj
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
0,00 € ARRIVA Trnava, a. s. Trnavský samosprávny kraj
26. Apríl 2024
DODATOK č. 5/2024 k Zmluve č. 16/2019/DSS-ZP/CP
DODATOK č. 5/2024 k Zmluve č. 16/2019/DSS-ZP/CP
1 030,24 € Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie Trnavský samosprávny kraj