Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/GA/0066 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/GA/0066 o poskytnutí účelovej dotácie
2 550,00 € Obec Dolná Streda Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/PN/0077 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/PN/0077 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Veľké Orvište Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0063 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0063 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Mesto Galanta Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/SE/0084 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/SE/0084 o poskytnutí účelovej dotácie
940,00 € Obec Osuské Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0032 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0032 o poskytnutí účelovej dotácie
2 100,00 € Obec Sap Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/TT/0081 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/TT/0081 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Obec Borová Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/PN/0058 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/PN/0058 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Kočín - Lančár Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0111 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0111 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Csemadok Základná organizácia Gabčíkovo Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/DS/0007 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/DS/0007 o poskytnutí účelovej dotácie
1 650,00 € Obec Baloň Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/PN/0059 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/PN/0059 o poskytnutí účelovej dotácie
3 750,00 € Obec Trebatice Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0106 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0106 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Obec Vlčkovce Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/PN/0062 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/PN/0062 o poskytnutí účelovej dotácie
1 700,00 € Obec Moravany nad Váhom Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/SE/0089 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/SE/0089 o poskytnutí účelovej dotácie
608,00 € Obec Kuklov Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0039 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0039 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Šalgočka Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0070 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0070 o poskytnutí účelovej dotácie
1 100,00 € Obec Biely Kostol Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/TT/0069 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/TT/0069 o poskytnutí účelovej dotácie
3 700,00 € Obec Šúrovce Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/DS/0115 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/DS/0115 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Csallóköz Natúrpark - Natúrpark Žitný ostrov Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0008 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0008 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Mierovo Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov č. PUSR-2023/23394
PUSR-2024-093
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0036 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0036 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Banka Trnavský samosprávny kraj