Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
DODATOK č. 13/2023 k Zmluve č. 07/2015/DSS/T
DODATOK č. 13/2023 k Zmluve č. 07/2015/DSS/T
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-021-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-021-OÚ
3 901,80 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
33 134,40 € Národné kariérne centrum SK, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva o dielo č. 67/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 67/2023/ORP
Doplnená
151 193,52 € KALORIM,s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2023
Zmluva číslo 159/2023 o krátkodobom nájme nebytových priestorov MsKS Senica- Dom kultúry Senica
Zmluva číslo 159/2023 o krátkodobom nájme nebytových priestorov MsKS Senica- Dom kultúry Senica
800,00 € Mestské kultúrne stredisko Senica Trnavský samosprávny kraj
10. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 12/2022/Javorina-ŠZ/C
Dohoda o ukončení zmluvy č. 12/2022/Javorina-ŠZ/C
0,00 € Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA Trnavský samosprávny kraj
10. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR-POP3SŠ_PKBB_051 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
Zmluva č. 2023_KGR-POP3SŠ_PKBB_051 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
0,00 € Národný inštitút vzdelávania mládeže (IČO 00164348) / Stredná zdravotnícka škola (IČO 00607347) Trnavský samosprávny kraj
10. Október 2023
Kúpna zmluva
Z202310839_Z
7 500,00 € MAXNETWORK, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
9. Október 2023
Zmluva č. 69-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 69-PR/RDGaOP/4618/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
1 270,00 € Klub priateľov železníc Trnavy a okolia Trnavský samosprávny kraj
9. Október 2023
Zmluva o dielo 73/2023/ORP
Zmluva o dielo 73/2023/ORP
43 893,60 € Geo – group s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
6. Október 2023
DODATOK č. 9/2023 k Zmluve č. 9/2019/DSS-HObdokovce/C
DODATOK č. 9/2023 k Zmluve č. 9/2019/DSS-HObdokovce/C
0,00 € „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce Trnavský samosprávny kraj
6. Október 2023
Zmluva č. 44-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 44-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
3 000,00 € ALFONS MUCHA s.r.o Trnavský samosprávny kraj
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 28/CKF/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 28/CKF/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov
0,00 € Obec Bíňovce Trnavský samosprávny kraj
5. Október 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/PN/0388 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/PN/0388 o poskytnutí účelovej dotácie
3 000,00 € Futbalový klub Krakovany Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/P/TT/0311 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/OBC/R/P/TT/0311 o poskytnutí účelovej dotácie
1 250,00 € Obec Radošovce Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 20/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 20/CKF/2023
3 000,00 € Obec Suchá nad Parnou Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/TT/0359 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2023/ORG/R/S/TT/0359 o poskytnutí účelovej dotácie
1 538,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 3, Šúrovce Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 24/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 24/CKF/2023
3 000,00 € Obec Trstice Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva č. 48-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 48-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Krasokorčuliarsky klub Trnava Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0503 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0503 o poskytnutí grantu
15 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva, Trnava - Prednádražie Trnavský samosprávny kraj