Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0005 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0005 o poskytnutí účelovej dotácie
1 100,00 € Obec Lúč na Ostrove Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/DS/0014 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/DS/0014 o poskytnutí účelovej dotácie
1 750,00 € Obec Nový Život Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
CC4-03-2024 Dodatok č.7/2024 k Zmluve č.08/2021/ZPB-Matulaya/C
CC4-03-2024 Dodatok č.7/2024 k Zmluve č.08/2021/ZPB-Matulaya/C
0,00 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SI/0099 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SI/0099 o poskytnutí účelovej dotácie
1 650,00 € Obec Petrova Ves Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SE/0086 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SE/0086 o poskytnutí účelovej dotácie
1 450,00 € Obec Smrdáky Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva č. 27-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 27-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 500,00 € Za ruku Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0064 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0064 o poskytnutí účelovej dotácie
3 000,00 € Obec Kráľov Brod Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Dohoda o užívaní priestorov č. 5
Dohoda o užívaní priestorov č. 5
101,16 € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Trnavský samosprávny kraj
10. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci
0,00 € Ústav pamäti národa Trnavský samosprávny kraj
10. Máj 2024
Zmluva č.06/2024/Matulaya-ZPB/C
CC4-02-2024 Zmluva č.06/2024/Matulaya-ZPB/C
1 043,68 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva č. 26 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 26 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
700,00 € Obec Ružindol Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S04/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S04/2024
0,00 € Ján Hegyi Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva č. 16-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 16-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNM5-11-76 zo dňa 29.7.2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNM5-11-76 zo dňa 29.7.2022
3 881 658,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva č. 06/2024/Matulaya-ZPB/C
Zmluva č. 06/2024/Matulaya-ZPB/C
1 043,68 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S03/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S03/2024
0,00 € Simona Benetinová Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNK3-223-68 zo dňa 18.08.2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNK3-223-68 zo dňa 18.08.2022
1 040 786,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNK3-223-68 zo dňa 18.08.2022
719/2024
1 040 786,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva č. 02-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 02-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € Obec Suchá nad Parnou Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva č. 13-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 13-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach Trnavský samosprávny kraj