Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/PN/0059 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/PN/0059 o poskytnutí účelovej dotácie
3 750,00 € Obec Trebatice Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0106 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0106 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Obec Vlčkovce Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/PN/0062 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/PN/0062 o poskytnutí účelovej dotácie
1 700,00 € Obec Moravany nad Váhom Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/SE/0089 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/SE/0089 o poskytnutí účelovej dotácie
608,00 € Obec Kuklov Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0039 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0039 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Šalgočka Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0070 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0070 o poskytnutí účelovej dotácie
1 100,00 € Obec Biely Kostol Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/TT/0069 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/TT/0069 o poskytnutí účelovej dotácie
3 700,00 € Obec Šúrovce Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/DS/0115 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/DS/0115 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Csallóköz Natúrpark - Natúrpark Žitný ostrov Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0008 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0008 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Mierovo Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov č. PUSR-2023/23394
PUSR-2024-093
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0036 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0036 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Banka Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0005 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0005 o poskytnutí účelovej dotácie
1 100,00 € Obec Lúč na Ostrove Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/DS/0014 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/DS/0014 o poskytnutí účelovej dotácie
1 750,00 € Obec Nový Život Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
CC4-03-2024 Dodatok č.7/2024 k Zmluve č.08/2021/ZPB-Matulaya/C
CC4-03-2024 Dodatok č.7/2024 k Zmluve č.08/2021/ZPB-Matulaya/C
0,00 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SI/0099 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SI/0099 o poskytnutí účelovej dotácie
1 650,00 € Obec Petrova Ves Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SE/0086 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SE/0086 o poskytnutí účelovej dotácie
1 450,00 € Obec Smrdáky Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva č. 27-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 27-N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 500,00 € Za ruku Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0064 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0064 o poskytnutí účelovej dotácie
3 000,00 € Obec Kráľov Brod Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Dohoda o užívaní priestorov č. 5
Dohoda o užívaní priestorov č. 5
101,16 € Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave Trnavský samosprávny kraj
10. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci
0,00 € Ústav pamäti národa Trnavský samosprávny kraj