Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Zmluva č.06/2024/Matulaya-ZPB/C
CC4-02-2024 Zmluva č.06/2024/Matulaya-ZPB/C
1 043,68 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva č. 26 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 26 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
700,00 € Obec Ružindol Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S04/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S04/2024
0,00 € Ján Hegyi Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva č. 16-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 16-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNM5-11-76 zo dňa 29.7.2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BNM5-11-76 zo dňa 29.7.2022
3 881 658,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva č. 06/2024/Matulaya-ZPB/C
Zmluva č. 06/2024/Matulaya-ZPB/C
1 043,68 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S03/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S03/2024
0,00 € Simona Benetinová Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNK3-223-68 zo dňa 18.08.2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNK3-223-68 zo dňa 18.08.2022
1 040 786,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNK3-223-68 zo dňa 18.08.2022
719/2024
1 040 786,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva č. 02-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 02-PR/RDGaOP/4518/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € Obec Suchá nad Parnou Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva č. 13-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 13-PR/RDGaOP/4418/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2024-006-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2024-006-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2024-001-OÚ
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2024-001-OÚ
0,00 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S01/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S01/2024
0,00 € Marcel Durák Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S02/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S02/2024
0,00 € Katarína Duráková Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
DODATOK č. 3/2024 k Zmluve č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C
DODATOK č. 3/2024 k Zmluve č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C
1 501,02 € „MÔJ DOMOV“ zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy č. 06/2021/Môjdomov-ŠZ/C
Dohoda o ukončení zmluvy č. 06/2021/Môjdomov-ŠZ/C
563,94 € „MÔJ DOMOV”, zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S05/2024
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis č. S05/2024
0,00 € Radovan Šurlák Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
DODATOK č. 9/2024 k Zmluve č. 06/2018/DSS-PP/CP
DODATOK č. 9/2024 k Zmluve č. 06/2018/DSS-PP/CP
1 803,37 € Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2024
DODATOK č. 9/2024 k Zmluve č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP
DODATOK č. 9/2024 k Zmluve č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP
1 501,02 € „MÔJ DOMOV“ zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj