Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I04/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I04/2023
0,00 € Štefan S. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I01/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I01/2023
0,00 € Zdenka M. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I08/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I08/2023
0,00 € Martina T. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I07/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I07/2023
0,00 € Patrícia L. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I10/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I10/2023
0,00 € Kamila K. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I09/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I09/2023
0,00 € Lucia L. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I06/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I06/2023
0,00 € Pavlína D. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I02/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I02/2023
0,00 € Viera S. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I05/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I05/2023
0,00 € Simona K. Trnavský samosprávny kraj
19. Október 2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I03/2023
Zmluva o užívaní priestoru v zdieľanom ateliéri č. I03/2023
0,00 € Veronika M. Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2023
Zmluva č. 32/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 32/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Anton P. Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. / BD12 s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2023
Zmluva č. 38/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 38/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Ing. Mária R. Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2023
Zmluva č. 36/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 36/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Ing. Matúš Š. Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2023
Zmluva o zabezpečení technickej podpory prevádzky, údržby a rozvoja IS eranet
Zmluva o zabezpečení technickej podpory prevádzky, údržby a rozvoja IS eranet
0,00 € Innovis, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2023
DODATOK č. 6/2023 k Zmluve č. 07/2021/ROSA-DSS/T
DODATOK č. 6/2023 k Zmluve č. 07/2021/ROSA-DSS/T
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
18. Október 2023
Zmluva č. 37/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 37/2023 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
150,00 € Mgr. Filip A. Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2023
Zmluva č. 72-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 72-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Dubové Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2023
Darovacia zmluva
68/2023/SI
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Trnavský samosprávny kraj
17. Október 2023
Záložná zmluva č. 200/424/2023
Záložná zmluva č. 200/424/2023
4 209 530,00 € Štátny fond rozvoja bývania Trnavský samosprávny kraj