Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0071 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0071 o poskytnutí účelovej dotácie
1 400,00 € Obec Sasinkovo Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0075 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0075 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Nižná Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/GA/0041 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/GA/0041 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Tomášikovo Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0015 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0015 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Trhová Hradská Trnavský samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/PN/0060 o poskytnutí účelovej dotácie
2024/OBC/R/K/PN/0060
1 000,00 € Mesto Vrbové Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0019 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0019 o poskytnutí účelovej dotácie
1 600,00 € Obec Trstená na Ostrove Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0112 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0112 o poskytnutí účelovej dotácie
3 770,00 € Volejbalový oddiel Hit Trnava Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/DS/0013 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/DS/0013 o poskytnutí účelovej dotácie
1 050,00 € Obec Bodíky Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0091
2024/48
1 000,00 € Obec Bohdanovce nad Trnavou Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/TT/0079
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/TT/0079
1 300,00 € Obec Naháč Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/DS/0011 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/V/DS/0011 o poskytnutí účelovej dotácie
650,00 € Obec Čakany Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024/ŽT/IT
1/2024/ŽT/IT
356,00 € Železnice Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/SE/0085 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/SE/0085 o poskytnutí účelovej dotácie
952,00 € Obec Rohov Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0105 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/TT/0105 o poskytnutí účelovej dotácie
1 750,00 € Obec Križovany nad Dudváhom Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/DS/0027 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/DS/0027 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Kráľovičove Kračany Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SE/0052 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SE/0052 o poskytnutí účelovej dotácie
750,00 € Obec Častkov Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SE/0088 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SE/0088 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Obec Hradište pod Vrátnom Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/TT/0072 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/P/TT/0072 o poskytnutí účelovej dotácie
2 400,00 € Obec Slovenská Nová Ves Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/PN/0078 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/S/PN/0078 o poskytnutí účelovej dotácie
1 050,00 € Obec Šípkové Trnavský samosprávny kraj
14. Máj 2024
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Obec Slovenská Nová Ves Trnavský samosprávny kraj