Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Zmluva č. 66-PR/RDGaOP/4518/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 66-PR/RDGaOP/4518/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
750,00 € Obec Horné Trhovište Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 62-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 62-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
2 490,00 € Hokejový klub Trnava Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239458_Z
12 250,00 € KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/DS/0502 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/DS/0502 o poskytnutí grantu
10 000,00 € Obec Trstená na Ostrove Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/SE/0494 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/SE/0494 o poskytnutí grantu
30 000,00 € MAS Záhorie, o.z. Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/ORG/P/R/HC/0479 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/ORG/P/R/HC/0479 o poskytnutí účelovej dotácie
25 612,00 € Živá Záhrada, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 45-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 45-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
2 000,00 € Asociácia pomoci postihnutým - APPA Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 67-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 67-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € HK HAVRANI Piešťany Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/SI/0505 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/SI/0505 o poskytnutí grantu
10 000,00 € Obec Oreské Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0515 o poskytnutí grantu
2023/ORG/P/F/TT/0515
10 000,00 € YOURLOX, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0500 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/ORG/P/F/TT/0500 o poskytnutí grantu
10 000,00 € les i more Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-019-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-019-OÚ
1 006 963,63 € Gymnázium Ladislava Dúbravu Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
DODATOK č. 4/2023 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
DODATOK č. 4/2023 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
0,00 € Domov sociálnych služieb DETVA Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/PN/0508 o poskytnutí grantu
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/PN/0508 o poskytnutí grantu
25 000,00 € Obec Chtelnica Trnavský samosprávny kraj
14. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/ORG/P/R/GA/0472 o poskytnutí účelovej dotácie
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023/ORG/P/R/GA/0472 o poskytnutí účelovej dotácie
33 383,00 € PRO TOMÁŠIKOVO - TALLÓS Trnavský samosprávny kraj
12. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20238030_Z zo dňa 11.08.2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20238030_Z zo dňa 11.08.2023
2 507,80 € Ultra Print, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 07/CKF/2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 07/CKF/2023
3 000,00 € Obec Trakovice Trnavský samosprávny kraj
12. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_329
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKKE_329
0,00 € Národný inštitút vzdelávania mládeže (IČO 00164348) / Stredná odborná škola obchodu a služieb (IČO 00351873) Trnavský samosprávny kraj
12. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_046
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_046
0,00 € Národný inštitút vzdelávania mládeže (IČO 00164348) / Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava(IČO 17055385) Trnavský samosprávny kraj
12. September 2023
Zmluva č. 47-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 47-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Rodičovské združenie pri Strednej priemyselnej škole v Trnave Trnavský samosprávny kraj