Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva č. 12/2023/JESIENKA-ŠZ/C
12/2023/Jesienka-ŠZ/C
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva č. 7/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 7/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
20 000,00 € LUKAS-MED s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
30. November 2023
Dohoda zriaďovateľov o spojení škôl a o zriaďovateľovi Spojenej školy, Slnečná 2, Šamorín
Dohoda zriaďovateľov o spojení škôl a o zriaďovateľovi Spojenej školy, Slnečná 2, Šamorín
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Trnavský samosprávny kraj
30. November 2023
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK č. 10/2023 k Zmluve č. 1/2018/BAH-DSS/C
DODATOK č. 10/2023 k Zmluve č. 1/2018/BAH-DSS/C
651,28 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK č. 10/2023 k Zmluve č. 23/2017/BAH-DSS/C
DODATOK č. 10/2023 k Zmluve č. 23/2017/BAH-DSS/C
634,34 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 01/2023/BAH-DSS/C
Dohoda o ukončení zmluvy č. 01/2023/BAH-DSS/C
3 861,02 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 04/2023/BAH-DSS/C
DODATOK č. 1/2023 k Zmluve č. 04/2023/BAH-DSS/C
633,92 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK č. 2/2023 k Zmluve č. 15/2022/BAH-DSS/C o
DODATOK č. 2/2023 k Zmluve č. 15/2022/BAH-DSS/C o
1 123,04 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202312847_Z
1 600,00 € Ultra Print, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
28. November 2023
Zmluva č. 12/2023/JESIENKA-ŠZ/C
Zmluva č. 12/2023/JESIENKA-ŠZ/C
Doplnená
1 183,65 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
28. November 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA A PREVZATÍ ZÁVÄZKU
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Trnavský samosprávny kraj
28. November 2023
Kúpna zmluva
Z202312944_Z
15 494,00 € ARMO-SK s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
27. November 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Obec Veľká Mača Trnavský samosprávny kraj
27. November 2023
Zmluva č. 74-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 74-PR/RDGaOP/4418/2023 o poskytnutí účelovej dotácie
200,00 € Klub podpory a rozvoja dopravy Trnavský samosprávny kraj
27. November 2023
Zmluva č. 11/2023/LednickéRovne-ŠZ/C
Zmluva č. 11/2023/LednickéRovne-ŠZ/C
Doplnená
1 361,64 € Centrum sociálnych služieb-Lednické Rovne Trnavský samosprávny kraj
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 80/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 80/2023/ORP
Doplnená
548 907,65 € KVANT spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
24. November 2023
Kúpna zmluva č. 81/2023/ORP
Kúpna zmluva č. 81/2023/ORP
55 041,84 € NABIMEX, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
24. November 2023
Zmluva o dielo č. 83/2023/ORP
Zmluva o dielo č. 83/2023/ORP
Doplnená
9 507,96 € DS Garden, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj