Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SI/0166 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/SI/0166 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Základná škola s materskou školou, Pionierska 697, Gbely Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0327 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0327 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Tradície minulosti - mosty k budúcnosti Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0266 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0266 o poskytnutí účelovej dotácie
3 200,00 € Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0157 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0157 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € OFC SAP 1986 Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0244 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SE/0244 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Študentský parlament mesta Senica Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/HC/0320 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/HC/0320 o poskytnutí účelovej dotácie
4 500,00 € SPORTAcademy Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0040 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/GA/0040 o poskytnutí účelovej dotácie
2 500,00 € Obec Kajal Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0002 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/DS/0002 o poskytnutí účelovej dotácie
750,00 € Obec Kľúčovec Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SI/0050 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SI/0050 o poskytnutí účelovej dotácie
840,00 € Obec Radimov Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0287 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/PN/0287 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Spojená škola, Valova 40, Piešťany Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SE/0057 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/SE/0057 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Obec Štefanov Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/SI/0187 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/P/SI/0187 o poskytnutí účelovej dotácie
3 500,00 € Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Skalica Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0176 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0176 o poskytnutí účelovej dotácie
2 100,00 € Veslársky klub Šintava Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 31 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 31 - N/RDGaOP/0121/2024/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Krasokorčuliarsky klub Trnava Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
250,00 € Helena S. Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SI/0312 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SI/0312 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Základná umelecká škola Dr.Janka Blaha, Kráľovská 16, Skalica Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0029 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/OBC/R/K/HC/0029 o poskytnutí účelovej dotácie
665,00 € Obec Dolné Trhovište Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/GA/0202 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/Z/GA/0202 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Galante Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SE/0216 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/V/SE/0216 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € PRO REGION n.o. Trnavský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0137 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0137 o poskytnutí účelovej dotácie
1 850,00 € Active Spirit Karate Club Trnavský samosprávny kraj