Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0404 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/DS/0404 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13/2024
0,00 € Obec Trhová Hradská Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0291 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/PN/0291 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Happy move Trnavský samosprávny kraj
20. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0123 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0123 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Trnavská univerzita v Trnave Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2024
DODATOK č. 10/2024 k Zmluve č. 06/2018/DSS-PP/CP
DODATOK č. 10/2024 k Zmluve č. 06/2018/DSS-PP/CP
1 404,75 € Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2024
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
0,00 € Zdravá župa s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0406 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0406 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Csemadok Základná organizácia Rohovce Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0367 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0367 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Alžbeta Kilacsková - ROYAL Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0375 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0375 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € TEMPLARS SLOVAKIA Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0403 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/DS/0403 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0380 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/TT/0380 o poskytnutí účelovej dotácie
2 000,00 € Slovenská amatérska federácia silového trojboja Trnavský samosprávny kraj
19. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0322 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/HC/0322 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Občianske združenie REGIÓN PONDUS Trnavský samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SI/0303 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/SI/0303 o poskytnutí účelovej dotácie
500,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Skalica Trnavský samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0373 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/S/GA/0373 o poskytnutí účelovej dotácie
1 750,00 € Paintball,airsoft klub Galanta Trnavský samosprávny kraj
18. Jún 2024
Vykonávacia zmluva
Vykonávacia zmluva
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove Trnavský samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0366 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0366 o poskytnutí účelovej dotácie
1 500,00 € Občianske združenie PRO COMMUNITAS TAKSONIENSIS Trnavský samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí účelovej dotácie
5 000,00 € JuvenaliaA, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
18. Jún 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0363 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/GA/0363 o poskytnutí účelovej dotácie
520,00 € Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa, Ul. Komenského 1136/36, Sereď. Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2024
Zmluva o výpožičke diela
Zmluva o výpožičke diela
200,00 € Základná umelecká škola Trnavský samosprávny kraj