Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € MiGulli, spol. s.r.o Trnavský samosprávny kraj
18. November 2022
Addendum No. 1. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120 Acronym: Milling
Addendum No. 1. to the Subsidy Contract for implementation of the project SKHU/1902/1.1/120 Acronym: Milling
1 271 764,72 € Ministry of Foreign Affairs and Trade Trnavský samosprávny kraj
16. November 2022
Zmluva č. 45-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 45-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 500,00 € Obec Suchá nad Parnou Trnavský samosprávny kraj
16. November 2022
Zmluva č. 46-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 46-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
2 500,00 € Obec Ružindol Trnavský samosprávny kraj
16. November 2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011I631-11-11 zo dňa 15.11.2017
3927/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
16. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena - Trnavský samosprávny kraj, k uzn. MZ č. 999/2022
860/2022
0,00 € Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 2/2022 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
DODATOK č. 2/2022 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
0,00 € Domov sociálnych služieb DETVA Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 15/2021/Hrabiny-DSS/C
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 15/2021/Hrabiny-DSS/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
0,00 € Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
14. November 2022
Kúpna zmluva
Z202213436_Z
2 100,00 € REPRE s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
11. November 2022
Zmluva o dielo č. 42/2022/ORP
Zmluva o dielo č. 42/2022/ORP
180 770,58 € SAMOSTAV s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
10. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
50,00 € Trnavská regionálna komora Slovenská obchodná a priemyselná komora Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Dodatok č. 3/2022/NSK k Zmluve č. 10/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022/NSK k Zmluve č. 10/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
23 239,00 € Grandpark, nezisková organizácia Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Trnavskom samosprávnom kraji Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Dodatok č. 3/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 3/2022/NSK k Zmluve č. 7/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
124 341,00 € ADVENTUS, n. o. Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Zmluva č. 13/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 13/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € Ing. Mária R. Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Dodatok č. 2/2022/NSK k Zmluve č. 1/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/NSK k Zmluve č. 1/2022/NSK o poskytnutí finančného príspevku
60 315,00 € OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb Trnavský samosprávny kraj
9. November 2022
Zmluva č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 13/2022/Môjdomov-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € „Môj domov“ zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj