Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Vysporiadanie práva vykonných umelcov
OcÚ/1104/2024/3026
0,00 € SLOVGRAM Obec Jaslovské Bohunice
2. Máj 2024
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
OcÚ/1095/2024/3009
691,20 € OTIS Výťahy, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
OcÚ/671/2024/2948
0,00 € SPP- Distribúcia, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
OcÚ/1110/2024/3063
300,00 € adsupra s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23574629
OcÚ/1073/2024/2862
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
15. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23574629
OcÚ/1075/2024/2863
144,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23574751
OcÚ/1074/2024/2861
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
2. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.2.2024
OcÚ/974/2024/2809
0,00 € Ing. Matej Kratochvíl a Veronika Kratochvílová Obec Jaslovské Bohunice
2. Apríl 2024
Zmluva č.. 724 03 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
OcÚ/1041/2024/2745
7 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jaslovské Bohunice
21. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/696/2023/3064 na vykonanie stavebných práce: Realizácia a oprava miestnych komunikácií
OcÚ/620/2024/2687
0,00 € REHAK s.r.o Obec Jaslovské Bohunice
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/700/2023/3068 na vykonanie stavebných práce: Stavebné práce a opravy objektov vo vlastníctve obce
OcÚ/623/2024/1002
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/688/2023/3056 na vykonanie stavebných práce: Realizácia - oprava vodovodov a prípojok
OcÚ/612/2024/1003
0,00 € DIVASI s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
18. Marec 2024
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/933/2024/515
15,60 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Jaslovské Bohunice
15. Marec 2024
Obchodná zmluva
OcÚ/1027/2024/2645
0,00 € RADIO GROUP a.s. Obec Jaslovské Bohunice
15. Marec 2024
Obchodná zmluva
OcÚ/1027/2024/2646
1 320,00 € RADIO GROUP a.s. Obec Jaslovské Bohunice
15. Marec 2024
Obchodná zmluva
OcÚ/1027/2024/2644
2 032,20 € RADIO GROUP a.s. Obec Jaslovské Bohunice
12. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
OcÚ/994/2024/828
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
12. Marec 2024
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
OcÚ/993/2024/827
18,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
12. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - služba MPLS VPN
OcÚ/995/2024/829
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/707/2023/3069 na vykonanie stavebných prác: Realizácia a oprava kanalizačných prípojok a potrubí
OcÚ/624/2024/936
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice