Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201728323_Z
19 987,20 € T A N E X , spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
13. Apríl 2017
Kúpna zmluva
Z201717108_Z
10 350,00 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
27. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z201713559_Z
1 590,00 € NABIMEX, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
24. Marec 2017
Zmluva o dielo
Z201713252_Z
2 500,00 € Milan Gaňa Cleanex Obec Jaslovské Bohunice
15. Február 2017
Kúpna zmluva
Z20175989_Z
Zrušená
8 000,00 € BEGA, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
19. Január 2017
Kúpna zmluva
Z20171860_Z
813,99 € Ing. Peter Gerši GCTECH Obec Jaslovské Bohunice
17. Január 2017
Nájomná zmluva č. 01489/2016-PNZ -P40406/16.00 - Obec Jaslovské Bohunice
01489/2016-PNZ -P40406/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Jaslovské Bohunice
28. November 2016
Kúpna zmluva
Z201641916_Z
1 260,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
2. November 2016
Objednávka z Portálu produktov a služieb
53795/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
5. Október 2016
Zmluva o dielo
Z201629373_Z
312,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Obec Jaslovské Bohunice
3. Október 2016
Kúpna zmluva
Z201628803_Z
981,00 € BINS s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
29. September 2016
Kúpna zmluva
Z201628417_Z
1 164,00 € AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia Obec Jaslovské Bohunice
28. September 2016
Kúpna zmluva
Z201627862_Z
264,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Obec Jaslovské Bohunice
29. Júl 2016
Kúpna zmluva
Z201618839_Z
388,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Obec Jaslovské Bohunice
14. Júl 2016
Kúpna zmluva
Z201617383_Z
5 850,00 € Jozef Garbiar Obec Jaslovské Bohunice
11. Júl 2016
Kúpna zmluva
Z201617004_Z
1 800,00 € EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
6. Jún 2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-110/2016-054
KRHZ-TT-110/2016-054
11 933,94 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
30. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201612999_Z
290,40 € Roman Laco - ROADA Obec Jaslovské Bohunice
26. Máj 2016
Kúpna zmluva
Z201612753_Z
209,97 € TOVOCHEM spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
23. Máj 2016
Zmluva o dielo
Z201612234_Z
756,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice