Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Dodoatok č.2 k licenčnej zmluve
OcÚ/445/2022/3397
540,00 € eSYST s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služie elektronockého rezervačného systému
OcÚ/1128/2022/3465
496,80 € Creative Web, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
22. Apríl 2022
Zámenná zmluva
OcÚ/1094/2022/3305
0,00 € Michal Lukačovič Obec Jaslovské Bohunice
20. Apríl 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
OcÚ/214/2022/3108
0,00 € Dolphin Central Europe, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
19. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/1080/2022/3251
324,22 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
19. Apríl 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1092/2022/3281
0,00 € Lucia Lackovičová Obec Jaslovské Bohunice
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní konzulačných služieb pri realizácii kybernetickej bezpečnosti
OcÚ/1056/2022/3081
1 440,00 € SOMI Systems a.s. Obec Jaslovské Bohunice
11. Apríl 2022
Zmluva č. AKB22027 o vykonaní auditu kybernetickej bezpečnosti
OcÚ/1057/2022/3080
2 479,20 € SOMI Systems a.s. Obec Jaslovské Bohunice
31. Marec 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
OcÚ/169/2022/3054
0,00 € Gabriela Bežuchová Obec Jaslovské Bohunice
28. Marec 2022
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/587/2022/1272
0,00 € Ida Trníková Obec Jaslovské Bohunice
16. Marec 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/135/2022/1101
0,00 € Mário Blaško Obec Jaslovské Bohunice
16. Marec 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov pod Poštou
OcÚ/994/2022/1164
0,00 € Dušan Jurík Obec Jaslovské Bohunice
9. Marec 2022
Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb
OcÚ/972/2022/916
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
9. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
OcÚ/971/2022/917
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
4. Marec 2022
Zmluva o dodávke plynu
OcÚ/961/2022/964
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
2. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.3/2022
OcÚ/944/2022/870
548,46 € CP BETON s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
24. Február 2022
Objednávka z Portálu produktov a služieb
91890/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
24. Február 2022
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/59/2022/189
20,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Jaslovské Bohunice
21. Február 2022
Zmluva o dielo č. 1002/2022
OcÚ/942/2022
279 672,67 € SPORT NITRA s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
21. Február 2022
Zmluva o spolupráci s webovým portálom e-kroniky.sk
OcÚ/937/2022
1 432,00 € e-kroniky.sk Obec Jaslovské Bohunice