Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
OcÚ/52/2022/4963
2 300,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Jaslovské Bohunice
13. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/1420/2022/5192
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
13. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/1408/2022/5065
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
12. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/1131/2022/4933
28,80 € SOZA Obec Jaslovské Bohunice
11. Október 2022
Doddatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OcÚ/394/2022/4673
81 565,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
5. Október 2022
Dodatok č.10
OcÚ/648/2022/5022
0,00 € Magna ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany IČO: 35743565 Obec Jaslovské Bohunice
4. Október 2022
Dodatok č.1
OcÚ/1104/2022/4615
0,00 € SPP- Distribúcia, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. September 2022
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/1131/2022/4668
604,08 € SOZA Obec Jaslovské Bohunice
29. September 2022
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/1131/2022/4142
1 296,77 € SOZA Obec Jaslovské Bohunice
26. September 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/1393/2022/4964
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
14. September 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/135/2022-4879
0,00 € Peter Máté Obec Jaslovské Bohunice
13. September 2022
Zmluva o spolupráci a financovanie realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu Eurá z eura v obci Jaslovské Bohunice
OcÚ/1375/2022/4794
10 000,00 € Slovenský futbalový zväz Obec Jaslovské Bohunice
13. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002714
OcÚ/412/2022/4487
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
8. September 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K566-222-13 zo dňa 22.08.2018
2981/2022
81 565,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
24. August 2022
Obchodná zmluva
OcÚ/1338/2022/4603
540,00 € Trnavská produkčná s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
23. August 2022
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
OcÚ/1290/2022/4547
0,00 € SPP- Distribúcia, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
16. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04947
OcÚ/1276/2022/4258
1 200,00 € Fond na podporu umenia Obec Jaslovské Bohunice
16. August 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
OcÚ/374/2022/4441
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
15. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
OcÚ/1320/2022/4530
2 952,00 € V.I.P. secutity s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
5. August 2022
Dodatok č.6 k zmluve o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/135/2022/3482
0,00 € Obec Radošovce Obec Jaslovské Bohunice