Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Obchodná zmluva
OcÚ/1027/2024/2646
1 320,00 € RADIO GROUP a.s. Obec Jaslovské Bohunice
15. Marec 2024
Obchodná zmluva
OcÚ/1027/2024/2644
2 032,20 € RADIO GROUP a.s. Obec Jaslovské Bohunice
12. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
OcÚ/994/2024/828
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
12. Marec 2024
Zmluva o nájme IP koncového zariadenia
OcÚ/993/2024/827
18,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
12. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - služba MPLS VPN
OcÚ/995/2024/829
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/707/2023/3069 na vykonanie stavebných prác: Realizácia a oprava kanalizačných prípojok a potrubí
OcÚ/624/2024/936
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/699/2023/3067 na vykonanie stavebných práce: Realizácia a oprava chodníkov a vjazdov
OcÚ/622/2024/935
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
28. Február 2024
Zmluva o dielo č. 20240223
OcÚ/978/2024/759
210 969,91 € Benet Sport, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vykonanie stavebných práce: Rozšírenie kapacity materskej školy v Jasl. Bohuniciach prestavbou objektu OcÚ
OcÚ/937/2024/556
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
26. Február 2024
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
OcÚ/974/2024/733
1 930,76 € Ing. Matej Kratochvíl a Veronika Kratochvílová Obec Jaslovské Bohunice
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105502/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
22. Február 2024
Kúpna zmluva
OcÚ/966/2024/678
0,00 € Albatros Media Slovakia s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
13. Február 2024
Zmluva o dielo
OcÚ/937/2024/544
525 739,93 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. PR01-9/2024
OcÚ/907/2024/375
0,00 € Euro Dotácie, a. s. Obec Jaslovské Bohunice
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
OcÚ/913/2024/426
695 374,22 € KOSIT WEST s. r. o. Obec Jaslovské Bohunice
2. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1112842
OcÚ/792/2024/374
0,00 € Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Jaslovské Bohunice
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o urovnaní
OcÚ/1260/2023/223
0,00 € Insomnium, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
18. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/51/2024/205
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
11. Január 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
OcÚ/1444/2023/5335
0,00 € TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany IČO: 36252484 Obec Jaslovské Bohunice
11. Január 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
OcÚ/1445/2023/5336
0,00 € TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany IČO: 36252484 Obec Jaslovské Bohunice