Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom zo dňa 30.1.2024
OcÚ/913/2024/3697
0,00 € KOSIT WEST s. r. o. Obec Jaslovské Bohunice
10. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000390722 zo dňa 12.08.2022
OcÚ/671/2024/3504
0,00 € SPP- Distribúcia, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
2. Júl 2024
Poistná zmluva č. 9661001125 - Havarijné poistenie vozidiel - Škoda Octavia, Fiat Ducato
OcÚ/1222/2024/3582
980,95 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Jaslovské Bohunice
21. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/933/2024/3389
96,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Jaslovské Bohunice
20. Jún 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K566-222-13 zo dňa 22.08.2018
956/2024
81 565,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
20. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu
OcÚ/1203/2024/3492
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
17. Jún 2024
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve a zmluve o poskytovaní služieb
OcÚ/644/2024/3467
1 479,13 € SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
OcÚ/1190/2024/3426
521 618,50 € Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
5. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/933/2024/3192
32,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Jaslovské Bohunice
31. Máj 2024
Kúpna zmluva
OcÚ/1170/2024/3354
80 532,00 € GASTRO VRÁBEĽ,s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
OcÚ/1174/2024/3078
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č . 8812461 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3331
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812430 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3325
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812460 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3327
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812740 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3337
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812641 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3340
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812750 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3333
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812470 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3024
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812670 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3330
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. Máj 2024
Zmluva č. 8812980 o dodávke vody z verejného vodovodu
OcÚ/1166/2024/3335
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice