Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2022
Zmluva o prevode vlastníctva č.01049/2022-PKZP-K40116/22.00
OcÚ/1097/2022/3272
6 227,06 € Slovenský pozemkový fond Obec Jaslovské Bohunice
11. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb číslo 497/08/2022
OcÚ/1271/2022/4207
7 920,00 € Ing. Janka Tuschlová, CA, štatutárny audítor SKAU Obec Jaslovské Bohunice
11. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/1131/2022/4109
80,40 € SOZA Obec Jaslovské Bohunice
27. Jún 2022
Dodatok č.9 k Zmluve o poskytovaní služieb
OcÚ/648/2022/3985
0,00 € Magna ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany IČO: 35743565 Obec Jaslovské Bohunice
21. Jún 2022
Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb
OcÚ/1163/2022/3610
2 476,80 € SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
OcÚ/1208/2022/3839
500,00 € Hudobný fond Obec Jaslovské Bohunice
6. Jún 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-096
KRHZ-TT-VO-2022/157-096
47 836,60 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
25. Máj 2022
Dodatok č.2 - zmluvy o zverení majetku obce
OcÚ/204/2022/3718
5 213,71 € Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, Hlavná Bohunice 1/70, Jasl. Bohunice Obec Jaslovské Bohunice
25. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/1131/2022/3483
22,80 € SOZA Obec Jaslovské Bohunice
24. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti
OcÚ/1173/2022/3659
501,40 € Ing. Štefan Schmidt Obec Jaslovské Bohunice
19. Máj 2022
Zmluva o reklame
OcÚ/1179/2022/3699
5 000,00 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
11. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/1075/2022/3198
163,20 € SOZA Obec Jaslovské Bohunice
9. Máj 2022
Zmluva č. 722 01
OcÚ/1133/2022/3448
7 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
5. Máj 2022
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
OcÚ/1104/2022/3322
540,00 € SPP- Distribúcia, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
4. Máj 2022
Dodoatok č.2 k licenčnej zmluve
OcÚ/445/2022/3397
540,00 € eSYST s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služie elektronockého rezervačného systému
OcÚ/1128/2022/3465
496,80 € Creative Web, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
22. Apríl 2022
Zámenná zmluva
OcÚ/1094/2022/3305
0,00 € Michal Lukačovič Obec Jaslovské Bohunice
20. Apríl 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
OcÚ/214/2022/3108
0,00 € Dolphin Central Europe, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
19. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/1080/2022/3251
324,22 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
19. Apríl 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
OcÚ/1092/2022/3281
0,00 € Lucia Lackovičová Obec Jaslovské Bohunice