Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2022
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
OcÚ/1290/2022/4547
0,00 € SPP- Distribúcia, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
16. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04947
OcÚ/1276/2022/4258
1 200,00 € Fond na podporu umenia Obec Jaslovské Bohunice
16. August 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
OcÚ/374/2022/4441
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
15. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
OcÚ/1320/2022/4530
2 952,00 € V.I.P. secutity s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
5. August 2022
Dodatok č.6 k zmluve o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/135/2022/3482
0,00 € Obec Radošovce Obec Jaslovské Bohunice
5. August 2022
Dohoda o ukončenie nájmu garáže
OcÚ/375/2022/4366
0,00 € Agáta Petreková Obec Jaslovské Bohunice
5. August 2022
Zmluva o kanalizačnej prípojke
OcÚ/135/2022/4466
0,00 € Marián Fraňo Obec Jaslovské Bohunice
26. Júl 2022
Zmluva č.PZSI-121-11072022-01 o poskytnutí zdravotnej pracovnej služby
OcÚ/1296/2022/4351
1 152,00 € R.D. s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
18. Júl 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-TT-VO-2022/157-096
OcÚ/1283/2022/4293
47 836,60 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
15. Júl 2022
Dohoda o odstúpení od Zmluvy o dielo
OcÚ/549/2022/4275
0,00 € EKOP s.r.o Obec Jaslovské Bohunice
11. Júl 2022
Zmluva o prevode vlastníctva č.01049/2022-PKZP-K40116/22.00
OcÚ/1097/2022/3272
6 227,06 € Slovenský pozemkový fond Obec Jaslovské Bohunice
11. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb číslo 497/08/2022
OcÚ/1271/2022/4207
7 920,00 € Ing. Janka Tuschlová, CA, štatutárny audítor SKAU Obec Jaslovské Bohunice
11. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/1131/2022/4109
80,40 € SOZA Obec Jaslovské Bohunice
27. Jún 2022
Dodatok č.9 k Zmluve o poskytovaní služieb
OcÚ/648/2022/3985
0,00 € Magna ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany IČO: 35743565 Obec Jaslovské Bohunice
21. Jún 2022
Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb
OcÚ/1163/2022/3610
2 476,80 € SHARP Business Systems Slovakia s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu
OcÚ/1208/2022/3839
500,00 € Hudobný fond Obec Jaslovské Bohunice
6. Jún 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-096
KRHZ-TT-VO-2022/157-096
47 836,60 € SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
25. Máj 2022
Dodatok č.2 - zmluvy o zverení majetku obce
OcÚ/204/2022/3718
5 213,71 € Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, Hlavná Bohunice 1/70, Jasl. Bohunice Obec Jaslovské Bohunice
25. Máj 2022
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/1131/2022/3483
22,80 € SOZA Obec Jaslovské Bohunice
24. Máj 2022
Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti
OcÚ/1173/2022/3659
501,40 € Ing. Štefan Schmidt Obec Jaslovské Bohunice