Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2022
Zmluva o pripojení odberného elketrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/100/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Jaslovské Bohunice
25. Január 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
OcÚ/65/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Jaslovské Bohunice
19. Máj 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001192-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001192-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
29. Január 2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2021/10-021
KRHZ-TT-VO-2021/10-021
234,94 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
14. Január 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85080/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
12. November 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202028552_Z
224 130,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jaslovské Bohunice
21. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202025779_Z
216 298,00 € KOSIT a.s. Obec Jaslovské Bohunice
28. Apríl 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/81-042
KRHZ-TT-VO-2020/81-042
67 770,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
9. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20206747_Z
150 994,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
23. Január 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78383/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
15. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2019-0054-1101100
1 500,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
15. Február 2019
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2019/002096-008
PHZ-OPK2-2019/002096-008
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
24. Január 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70907/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
8. November 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002714 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002714
Doplnená
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
19. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201817211_Z
153 632,50 € UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
3. November 2017
Z M L U V A č. 123898 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
123898 08U03
38 000,00 € Environmentálny fond Obec Jaslovské Bohunice
17. August 2017
Objednávka z Portálu produktov a služieb
61684/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
16. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201728323_Z
19 987,20 € T A N E X , spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
13. Apríl 2017
Kúpna zmluva
Z201717108_Z
10 350,00 € ALEZA INTERIER, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
27. Marec 2017
Kúpna zmluva
Z201713559_Z
1 590,00 € NABIMEX, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice