Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535378_Z
Zrušená
0,00 € Prometeus - SL s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
24. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535386_Z
600,00 € EKOFIN Prešov, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
19. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535082_Z
118,70 € Henrich Sonnenschein - ITSK Obec Jaslovské Bohunice
19. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535087_Z
798,00 € GASTROLUX, s.r.o Obec Jaslovské Bohunice
19. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535085_Z
1 896,00 € ABAMET, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
19. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535087_Z_
Zrušená
798,00 € GASTROLUX, s.r.o Obec Jaslovské Bohunice
18. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535131_Z
559,20 € Prometeus - SL s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
14. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534662_Z
800,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
13. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534492_Z
1 699,99 € MIHI.sk, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
13. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534521_Z
900,00 € MIHI.sk, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
11. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533763_Z
391,00 € TATRACHEMA VD Obec Jaslovské Bohunice
11. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533773_Z
519,76 € COMPUTER ABC, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
10. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533654_Z
191,99 € Artspect spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
10. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533659_Z
529,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Obec Jaslovské Bohunice
9. November 2015
Zmluva o dielo
Z201533682_Z
348,00 € Jozef Hrčka Obec Jaslovské Bohunice
6. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533163_Z
189,60 € Henrich Sonnenschein - ITSK Obec Jaslovské Bohunice
4. November 2015
Kúpna zmluva
Z201532959_Z
198,90 € SOLMO, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
2. November 2015
Kúpna zmluva
Z201530569_Z
560,00 € Milan Gaňa Cleanex Obec Jaslovské Bohunice
21. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
986/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Jaslovské Bohunice
4. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522216_Z
396,00 € Meditech SK, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice