Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20157089_Z
330,00 € AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia Obec Jaslovské Bohunice
12. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20156732_Z
1 200,00 € Milan Gaňa Cleanex Obec Jaslovské Bohunice
12. Máj 2015
Kúpna zmluva
Z20156724_Z
1 397,04 € LOS-Agro spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves Obec Jaslovské Bohunice
29. Apríl 2015
Kúpna zmluva
Z20155811_Z
4 090,00 € FEREX, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
29. Apríl 2015
Kúpna zmluva
Z20155808_Z
2 750,40 € Milan Gaňa Cleanex Obec Jaslovské Bohunice
24. Apríl 2015
Kúpna zmluva
Z20155155_Z
216,00 € Dušan Vajda Obec Jaslovské Bohunice
15. Apríl 2015
Kúpna zmluva
Z20154113_Z
7 790,40 € Školská technika s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
15. Apríl 2015
Zmluva o dielo
Z20154147_Z
3 998,40 € AB Facility s. r. o Obec Jaslovské Bohunice
8. Apríl 2015
Kúpna zmluva
Z20153367_Z
399,60 € Marián Šupa Obec Jaslovské Bohunice
1. Apríl 2015
Kúpna zmluva
Z20153111_Z
2 647,64 € Lalima, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
27. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152596_Z
1 000,00 € Marián Šupa Obec Jaslovské Bohunice
27. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152603_Z
40 500,00 € Marián Šupa Obec Jaslovské Bohunice
27. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152606_Z
26 500,00 € Marián Šupa Obec Jaslovské Bohunice
27. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152593_Z
203,00 € Meditech SK, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
27. Marec 2015
Zmluva o dielo
Z20152589_Z
21 530,35 € Púchovská záhradnícka s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
27. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152600_Z
913,98 € AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia Obec Jaslovské Bohunice
24. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20152226_Z
362,88 € KIZZE D&S s. r. o. Obec Jaslovské Bohunice
20. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20151906_Z
119,98 € TATRACHEMA VD Obec Jaslovské Bohunice
16. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20151610_Z
1 050,00 € CECH Company s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
16. Marec 2015
Kúpna zmluva
Z20151612_Z
648,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice