Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534662_Z
800,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
13. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534492_Z
1 699,99 € MIHI.sk, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
13. November 2015
Kúpna zmluva
Z201534521_Z
900,00 € MIHI.sk, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
11. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533763_Z
391,00 € TATRACHEMA VD Obec Jaslovské Bohunice
11. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533773_Z
519,76 € COMPUTER ABC, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
10. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533654_Z
191,99 € Artspect spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
10. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533659_Z
529,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Obec Jaslovské Bohunice
9. November 2015
Zmluva o dielo
Z201533682_Z
348,00 € Jozef Hrčka Obec Jaslovské Bohunice
6. November 2015
Kúpna zmluva
Z201533163_Z
189,60 € Henrich Sonnenschein - ITSK Obec Jaslovské Bohunice
4. November 2015
Kúpna zmluva
Z201532959_Z
198,90 € SOLMO, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
2. November 2015
Kúpna zmluva
Z201530569_Z
560,00 € Milan Gaňa Cleanex Obec Jaslovské Bohunice
21. Október 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
986/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Jaslovské Bohunice
4. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522216_Z
396,00 € Meditech SK, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
3. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522030_Z
8 864,00 € UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
3. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522018_Z
1 779,00 € GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
3. September 2015
Kúpna zmluva
Z201522044_Z
2 600,00 € REVO hřiště s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
28. August 2015
Kúpna zmluva
Z201521626_Z
194,40 € TATRACHEMA VD Obec Jaslovské Bohunice
26. August 2015
Kúpna zmluva
Z201521384_Z
210,00 € MINERÁLNE VODY a.s. Obec Jaslovské Bohunice
21. August 2015
Kúpna zmluva
Z201520681_Z
2 499,00 € TOPlast, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
17. August 2015
Kúpna zmluva
Z201520172_Z
1 174,00 € LEGUSEM, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice