Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/113/2023/680
14,40 € SOZA Obec Jaslovské Bohunice
1. Marec 2023
Rámcová zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
OcÚ/92/2023/556
0,00 € MADWIRE, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
1. Marec 2023
Dodatok č.3 k zmluve o dodávke elektriny
OcÚ/1/2023/773
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jaslovské Bohunice
1. Marec 2023
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke elektriny
OcÚ/1/2023/714
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jaslovské Bohunice
1. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov
OcÚ/599/2023/706
0,00 € EKOHEAT s. r. o. Obec Jaslovské Bohunice
1. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov
OcÚ/587/2023/707
0,00 € EKOHEAT s. r. o. Obec Jaslovské Bohunice
27. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/24/2023/724
0,00 € Jozef Facuna Obec Jaslovské Bohunice
27. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/62/2023/ 729
0,00 € Miriam Štefková Obec Jaslovské Bohunice
16. Február 2023
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác
OcÚ/1550/2022/580
149 937,79 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
15. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
OcÚ/1533/2022/5854
0,00 € ASEKOL SK s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
6. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke elektriny
OcÚ/1/2023/164
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jaslovské Bohunice
3. Február 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/50/2023/286
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
2. Február 2023
Licenčná zmluva na software
OcÚ/59/2023/324
480,00 € eSYST s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
11. Január 2023
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/1131/2022/5501
22,80 € SOZA Obec Jaslovské Bohunice
4. Január 2023
Zmluva o dodávjeke elektriny
OcÚ/1/2023/5911
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jaslovské Bohunice
30. December 2022
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/1540/2022/5895
265,50 € Miloš Belkovič Obec Jaslovské Bohunice
30. December 2022
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/1539/2022/5894
140,00 € Oľga Petrovičová Obec Jaslovské Bohunice
30. December 2022
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/1538/2022/5839
70,00 € František Mach Obec Jaslovské Bohunice
30. December 2022
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/´1546/2022/5910
420,00 € Emanuel Toráč Obec Jaslovské Bohunice
30. December 2022
Dohoda o urovnaní
OcÚ/1548/2022/5922
28 830,90 € Techklima s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice