Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2022
Zmluva o spolupráci s webovým portálom e-kroniky.sk
OcÚ/937/2022
1 432,00 € e-kroniky.sk Obec Jaslovské Bohunice
16. Február 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1/2022
OcÚ/913/2022/701
690,56 € Tamás Czuczor Obec Jaslovské Bohunice
10. Február 2022
Zmluva o poskytovaní verejnej služby
OcÚ/909/2022
188,55 € Orange Slovensko a.s. Obec Jaslovské Bohunice
7. Február 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z202028552_Z
OcÚ/648/2022/651
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Jaslovské Bohunice
7. Február 2022
Dodatok č.8 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z202028552_Z
OcÚ/648/2022/652
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Jaslovské Bohunice
7. Február 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/905/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Jaslovské Bohunice
26. Január 2022
Zmluva o pripojení odberného elketrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/100/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Jaslovské Bohunice
25. Január 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
OcÚ/65/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Jaslovské Bohunice
19. Máj 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001192-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-001192-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
29. Január 2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2021/10-021
KRHZ-TT-VO-2021/10-021
234,94 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
14. Január 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85080/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
12. November 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202028552_Z
224 130,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jaslovské Bohunice
21. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202025779_Z
216 298,00 € KOSIT a.s. Obec Jaslovské Bohunice
28. Apríl 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/81-042
KRHZ-TT-VO-2020/81-042
67 770,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
9. Apríl 2020
Kúpna zmluva
Z20206747_Z
150 994,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
23. Január 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78383/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
15. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2019-0054-1101100
1 500,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
15. Február 2019
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2019/002096-008
PHZ-OPK2-2019/002096-008
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
24. Január 2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70907/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
8. November 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002714 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-002714
Doplnená
30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice