Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o odvádzaní odpadových vôd
OcÚ/156/2023/964
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
30. Marec 2023
Zmluva na poskytovanie poradenských služieb vo verejnom obstarávaní
OcÚ/962/2023/1384
0,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
18. Marec 2023
Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve o dielo
OcÚ/874/2023/1048, 1049
149 855,24 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
18. Marec 2023
Zmluva o dielo
OcÚ/922/2023/942
131 559,25 € NOMIA, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
13. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve
OcÚ/156/2023/957
0,00 € T.R.S., s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
13. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
99248/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
10. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
OcÚ/838/2023
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Obec Jaslovské Bohunice
9. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia
OcÚ/926/2023/970
1 000,00 € Robert Burian Obec Jaslovské Bohunice
7. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb
OcÚ/655/2022/4746
39 577,93 € KOSIT a.s. Obec Jaslovské Bohunice
6. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
OcÚ/908/2023/786
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
3. Marec 2023
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/113/2023/680
14,40 € SOZA Obec Jaslovské Bohunice
1. Marec 2023
Rámcová zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
OcÚ/92/2023/556
0,00 € MADWIRE, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
1. Marec 2023
Dodatok č.3 k zmluve o dodávke elektriny
OcÚ/1/2023/773
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jaslovské Bohunice
1. Marec 2023
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke elektriny
OcÚ/1/2023/714
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jaslovské Bohunice
1. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov
OcÚ/599/2023/706
0,00 € EKOHEAT s. r. o. Obec Jaslovské Bohunice
1. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov
OcÚ/587/2023/707
0,00 € EKOHEAT s. r. o. Obec Jaslovské Bohunice
27. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/24/2023/724
0,00 € Jozef Facuna Obec Jaslovské Bohunice
27. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
OcÚ/62/2023/ 729
0,00 € Miriam Štefková Obec Jaslovské Bohunice
16. Február 2023
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác
OcÚ/1550/2022/580
149 937,79 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
15. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
OcÚ/1533/2022/5854
0,00 € ASEKOL SK s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice