Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. OcÚ/699/2023/3067 na vykonanie stavebných práce: Realizácia a oprava chodníkov a vjazdov
OcÚ/622/2024/935
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
28. Február 2024
Zmluva o dielo č. 20240223
OcÚ/978/2024/759
210 969,91 € Benet Sport, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vykonanie stavebných práce: Rozšírenie kapacity materskej školy v Jasl. Bohuniciach prestavbou objektu OcÚ
OcÚ/937/2024/556
0,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
26. Február 2024
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
OcÚ/974/2024/733
1 930,76 € Ing. Matej Kratochvíl a Veronika Kratochvílová Obec Jaslovské Bohunice
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105502/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jaslovské Bohunice
22. Február 2024
Kúpna zmluva
OcÚ/966/2024/678
0,00 € Albatros Media Slovakia s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
13. Február 2024
Zmluva o dielo
OcÚ/937/2024/544
525 739,93 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. PR01-9/2024
OcÚ/907/2024/375
0,00 € Euro Dotácie, a. s. Obec Jaslovské Bohunice
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
OcÚ/913/2024/426
695 374,22 € KOSIT WEST s. r. o. Obec Jaslovské Bohunice
2. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1112842
OcÚ/792/2024/374
0,00 € Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Jaslovské Bohunice
19. Január 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o urovnaní
OcÚ/1260/2023/223
0,00 € Insomnium, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
18. Január 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/51/2024/205
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
11. Január 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
OcÚ/1444/2023/5335
0,00 € TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany IČO: 36252484 Obec Jaslovské Bohunice
11. Január 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
OcÚ/1445/2023/5336
0,00 € TAVOS a.s., Priemyselná 10, Piešťany IČO: 36252484 Obec Jaslovské Bohunice
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služby
OcÚ/19/2024/47
2 190,00 € Houston, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
10. Január 2024
Dohoda č. 23/08/010/50
OcÚ/34/2024/5246
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, J. Bottu 4, Trnava IČO: 30794536 Obec Jaslovské Bohunice
10. Január 2024
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
OcÚ/14/2024/32
1,00 € Ján Špajdel, Poľnohospodárske družstvo Jasl.Bohunice, Ernest Uváčik, Ján Uváčik Obec Jaslovské Bohunice
19. December 2023
Darovacia zmluva č. ZM-61-23-1-00422-00010 o poskytnutí finančného daru
OcÚ/1371/2023/5205
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
18. December 2023
Zmluva č. KB/ZO/2023MKB12339-1 o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
OcÚ/1435/2023/5272
2 160,00 € Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
14. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DHI3-91-108
4193/2023
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice